Tlak na výstavbu spaloven v České republice vyvolala chyba ve statistice

28.8.2014 - PRAHA | Články
České úřady a politikové od centrální po komunální úroveň se v poslední době často vyjadřují k problému, který má naše země s plněním takzvané skládkové směrnice. A jako s téměř jediným řešením přicházejí s návrhem, aby v řadě krajů vznikly nové spalovny. Jiné řešení problému, tedy vytřídit a zrecyklovat či zkompostovat větší množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), nevidí. Ale ono existuje. Navíc je výrazně levnější. Současně přehlížejí, že tlak na výstavbu spaloven vyvolal chybný přístup ke statistice o vyprodukovaných odpadech!

Arnika analyzovala nejen současnou situaci, ale také příčiny, proč se v ní nacházíme. Na problém totiž „bylo založeno“ už v roce 1995, ke kterému se vztahují cíle evropské směrnice. V zásadě jde o to, že směrnice požaduje do roku 2020 (díky výjimce pro ČR do roku 2024) postupně snižovat na 75, 50 a nakonec 35 % množství BRKO produkovaného v roce 1995 či nejbližším roce, kdy o produkci tohoto odpadu existují doložitelná data v Eurostatu. V ČR se do Eurostatu nahlašovala z produkovaného množství BRKO jen malá část – nikoliv proto, že bychom všechny údaje nahlásit nechtěli, ale protože jsme významný podíl BRKO neevidovali jako odpad. Jde například o odpady ze zahrad nebo z údržby městské zeleně – části rostlin, které jsou jako potraviny nevyužitelné, posekaná tráva, pokácené stromy apod. Stály u nás mimo „režim odpadů“.

Řada dalších zemí, včetně sousedního Rakouska nebo Německa, je však započítané měla a produkci odpadů na obyvatele tak měli statisticky daleko vyšší. Předběžně na tento problém upozornilo i samo Ministerstvo životního prostředí v šesté hodnotící zprávě Plánu odpadového hospodářství, leč zůstalo jen u náznaku na papíře a nikdo neinicioval žádná jednání s Evropskou komisí a nepokusil se o nápravu.

Podle informací, které má Arnika, by Evropská komise byla ochotná jednat o opravě dat pro ČR za rok 1995. K podobné chybě došlo v hlášení Velké Británie, která jej však již u Evropské komise opravila, a to v roce 2010. Na chybu upozornila Arnika Ministerstvo životního prostředí naposledy na konci července, zatím to zůstalo jen u reakce, že se tím úřad bude zabývat. O žádných konkrétních krocích však nevládní organizace zatím neví. Krok Velké Británie by mohl být inspirativní i pro Česko.

  Produkce BRKO 1995 Cíl pro rok 2010 (75 % roku 1995) Cíl pro rok 2013 (50 % roku 1995) Cíl pro rok 2020 (35 % roku 1995)
Definice BRKO původní (tisíc tun) 18260 13695 9130 6391
Definice BRKO nové (tisíc tun) 35688 26766 17844 12491

Zdroj: EEA report 2/2013, Velká Británii, http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste

A teď ke konkrétním českým číslům. Odhadovaná produkce zmiňovaných odpadů je v EU v průměru 120 kg na 1 obyvatele a rok. U nás to bylo podle evidence odpadu asi jen 10 kg (v roce 1998 to bylo 14 kg). Pokud jsme tedy nahlašovali celkovou produkci BRKO na obyvatele a rok ve výši 148 kg/obyv./rok, je pro nás splnění směrnice mnohem náročnější než pro státy, kde se tyto zmiňované odpady mezi BRKO evidují. Například Německo, i díky započítání odpadů ze zahrad a parků, nahlašovalo produkci odpadu ve výši 346 kg/obyv./rok. Česko by to úpravě vykazovalo zhruba 260 kg BRKO na obyvatele a rok.

Graf-studie

Graf: Jak by vypadalo plnění skládkové směrnice po úpravě výchozích dat.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu