Údaje o emisích ze spalovny Ekotermex Vyškov

28.3.2008 - RNDr. Jindřich Petrlík | Články
V souvislosti s nedávno zveřejněným článkem o emisích ze spalovny Ekotermex Vyškov jsme shledali jako užitečné zveřejnit nám dostupné údaje o škodlivinách naměřených při pravidelných kontrolních měřeních v této spalovně.
Následující tři tabulky uvádějí vývoj koncentrací dioxinů (PCDD/F)v kouřových plynech ze spalovny nebezpečných odpadů ve spalovně Ekotermex Vyškov.
Měsíc/rok měření 1994 1995 1997 1999 2000 7/2001 11/2001
Linka Hoval GG 24 0,114 &nbsp 0,24 &nbsp 1,4 0,361 2,2
Linka MP 150 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 4,8 6,949 6,1
Linka Kettenbauer &nbsp &nbsp &nbsp 6,3 &nbsp &nbsp &nbsp
Neurčeno &nbsp 0,13 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp


Měsíc/rok měření 6/2002 11/2002 5/2003 11/2003 4/2004 11/2004
Linka Hoval GG 24 1,4 0,38 0,89 2,5 2,14 0,096
Linka MP 150 4,31 1,68 &nbsp &nbsp &nbsp 0,090


Měsíc/rok měření 1/2006 3/2006 7/2006 10/2006
Linka č. 1 Hoval GG 24 &nbsp 0,087 &nbsp &nbsp
Linka č. 2 Hoval GG 24 0,088 &nbsp &nbsp &nbsp
Obě linky Hoval GG 24 &nbsp &nbsp 0,085 0,081


Limit platný v EU od r. 1996 a v ČR od r. 2003 (pro dioxiny v ngTEQ/m3)

Měřená látka (v mg/m3, u dioxinů v ng I-TEQ/m3) NOx CO Hg, Tl a Cd As, Ni, Cr, Co Pb, Cu a Mn HCl HF Dioxiny (PCDD/F)
Limit platný od 1. 1. 2003 500 50 Tl+Cd 0,1, Hg 0,1 1,0 10 1 0,1 ng I-TEQ/m3

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu