Únik nebezpečných látek ze spalovny v Ostravě byl potrestán bezmála milionovou pokutou

21.7.2018 - OSTRAVA | Články
Společnost SUEZ Využití zdrojů, která provozuje spalovnu nebezpečných odpadů v Ostravě – Mariánských horách, dostala od Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Ostrava pokutu 980 000 korun za únik nebezpečných ropných a toxických látek do Odry. K tomu došlo 11. dubna 2017 v důsledku úniku kapalných odpadů z havarijní vany spalovny.

K úniku došlo podle šetření ČIŽP během prací spojených s čištěním vany. Odtud se nebezpečné látky dostaly na asfaltovou plochu, odkud spolu s deštěm odtekly do dešťové kanalizace a přes otevřený odpadní kanál až do řeky. Při hodnocení přestupku inspektoři podle vyjádření ředitele Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě Karla Kozubka přihlédli „k jeho závažnosti a k vysoké míře nebezpečnosti pro životní prostředí. Dále také ke skutečnosti, že došlo k přímému ovlivnění kvality povrchových vod s možným dopadem na hraniční profil“.

„Pouze v důsledku okolností – vysokého vodního stavu v řece a včasného zjištění havárie a následně provedených opatření – se podařilo zabránit dalším negativním dopadům na životní prostředí,“ dodal Kozubek. Ačkoli prý nedošlo k úhynu ryb v řece ani k dalším negativním jevům, uniklé látky byly převážně vysoce nebezpečné perzistentní chemické látky, které se v přírodě jen velmi těžko rozkládají. Od hasičů a vodohospodářů si únik vyžádal rozsáhlá opatření.

„Provedenou kontrolou jsme zjistili, že obviněný se dopustil v areálu spalovny i dalších přestupků při skladování a manipulaci s nebezpečnými kapalnými odpady, což jsme při stanovení výše pokuty také zohlednili,“ uvedl Kozubek. SUEZ se proti pokutě odvolal, rozhodnutí ČIŽP však bylo tento měsíc potvrzeno odvolacím orgánem Ministerstva životního prostředí.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu