en ru

Úpravy územního plánu Prahy jsou nezákonné, zjistilo ministerstvo

7.3.2012 - PRAHA / Společná tisková zpráva sdružení Ochrana Roztyl, Zelené Roztyly a Arniky – Centra pro podporu občanů | Tiskové zprávy
Ministerstvo pro místní rozvoj provedlo na základě podnětu občanského sdružení Ochrana Roztyl státní dozor nad úpravou územního plánu na pražském Chodově. Zjistilo, že tato a s ní další úpravy jsou pravděpodobně nezákonné. Neprošly totiž jednáním zastupitelstva hlavního města, které je podle zákona jediným, kdo může změnu územního plánu schválit. K úpravě se navíc nemohla vyjádřit veřejnost. Konkrétní úprava územního plánu u ulic Ryšavého a Hrdličkova umožnila zvýšit kapacitu nové výstavby. Tím se zásadně zvyšuje na jedné straně zisk developerů, na straně druhé zatížení životního prostředí současných obyvatel.

„Úpravu územního plánu provedli úředníci magistrátu bez projednání s občany i dalšími orgány státní správy. Ministerstvo pro místní rozvoj nám ve svém stanovisku v podstatě doporučilo podat proti nezákonné úpravě územního plánu žalobu a domáhat se jejího zrušení. Nyní zvažujeme, zda tak učiníme," říká Zuzana Malá z občanského sdružení Ochrana Roztyl. „Stejný postup byl použit i v případě sousedního pozemku na Roztylech prodanému firmě Alborg-Development a.s. či pozemku na Litochlebském náměstí, kde byl kód využití území navýšen o rekordních 6 stupňů," dodal Aleš Kulhánek ze sdružení Zelené Roztyly. Jak úředníci ministerstva v dopise občanům uvedli, podle nového stavebního zákona (z roku 2006) již takový postup není možný.

„Roztyly dnes neúnosně zatěžuje severojižní magistrála. Pokud se zde má dále stavět, je nutné zajistit, že nové budovy nepřitáhnou další tisíce aut do obytných ulic a už tak masivní zástavba se nebude dále zahušťovat. Trápí nás také nedostatečné veřejné vybavení – na Roztylech chybí služby, kulturní a sportovní zařízení. Současné developerské projekty problémy této části Prahy vůbec neřeší. Orientují se pouze na komerční byty a kancelářské budovy. S tím zásadně nesouhlasíme," říká zástupkyně místních obyvatel Zuzana Malá. „Nové budovy mají vzniknout na současných zelených plochách a veřejném parkovišti, které bylo vybudováno jako nedílná součást obytných domů," zdůraznila Zuzana Malá.

Úpravu územního plánu Prahy označenou jako U986/2011 provedl v loňském roce magistrát. Díky změně takzvaného kódu využití území (z kódu D na G v tabulce1) získal developer - společnost s ručením omezeným Selequne - možnost postavit na pozemcích při ulicích Ryšavého, Hrdličkova a Blatenská na Roztylech v Praze 11–Chodově podstatně mohutnější a vyšší budovy.

Tzv. úpravy jsou vedle změn územního plánu dalším zásahem do stávajících pravidel rozvoje města. „Dílčí úpravy územního plánu se bez vědomí zastupitelstva prováděly na mnoha dalších místech v Praze. V podstatě každou větší stavbu v území, kde byly stanoveny koeficienty výstavby, začínal investor cestou na magistrát, kde si nechal koeficienty zvýšit, a to mnohdy i zcela zásadně," komentuje případ Martin Skalský z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika. „Je absurdní, že úpravami se územní plán přizpůsobuje stavbám investorů, místo aby tomu bylo naopak, tedy aby developeři respektovali územní plán. Výsledek státního dozoru ministerstva dává všem poškozeným obyvatelům hlavního města naději, že s žalobou těchto úprav uspějí," dodal Skalský.

Kauza z Roztyl je v krátké době dalším příkladem, kdy se Pražané u veřejných institucí domáhali přehodnocení zásahu magistrátu do územního plánu a jejich námitky byly vyslyšeny. Nedávno se soud zastal občanů Košíř, kteří protestují proti zástavbě zeleně (podrobnosti o kauze). Centrum pro podporu občanů nabízí právní pomoc i dalším občanům, kteří by se chtěli proti takovým změnám územního plánu bránit.

Dopis z Ministerstva pro místní rozvoj: pdfMMR 12-01-23.pdf2.11 MB

Další informace:

1) Tabulka míry využití území podle územního plánu (výňatek). Poznámka: Charakteristiky zástavby městského typu se vztahují na všechny druhy staveb odpovídajícího funkčního využití.

SMĚRNÁ ČÁST

INFORMATIVNÍ ČÁST

KÓD MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

KPP

KZ

PODLAŽNOST

KZP

TYPICKÝ CHARAKTER ZÁSTAVBY

D

0,8

0,35

do 2

0,4

nízkopodlažní zástavba

0,5

3

0,27

nízkopodlažní zástavba

0,55

4

0,2

rozvolněná nízkopodlažní zástavba městského typu2)

0,55

5 a více

0,16

rozvolněná zástavba městského typu2)

G

1,8

0,25

do 4

0,45

kompaktní zástavba městského typu4)

0,35

5

0,36

zástavba městského typu3)

0,4

6

0,3

0,45

7

0,26

rozvolněná zástavba městského typu2)

0,45

8 a více

0,23

1 - Rozvolněná zástavba je zástavba s nízkou mírou využití území, tvořená samostatnými stavbami či malými skupinami staveb (izolované domy, dvojdomy, viladomy), které obvykle netvoří souvislou uliční frontu.

2 - Rozvolněná zástavba městského typu je území, ve kterém jsou umístěny samostatné stavby, skupiny staveb, nebo stavby v otevřených blocích, které nemusí tvořit souvislou uliční frontu.

3 - Zástavba městského typu zahrnuje uzavřené nebo polootevřené bloky a objekty, tvořící souvislou uliční frontu.

4 - Kompaktní zástavba městského typu je tvořena převážně uzavřenými bloky a souvislou uliční frontou.

5 - Velmi kompaktní zástavba městského typu je tvořena uzavřenými bloky, tvořící souvislou uliční frontu s vysokou mírou využití území.

 

Přehled všech změn územního plánu na webu magistrátu:
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/uzemni_plan/index.html

Přehled úprav územního plánu provedených jen za rok 2011:
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy11/upravy.htm

Stránky Arniky věnované pražskému územnímu plánu:
http://arnika.org/uzemni-plan

Web sdružení Zelené Roztyly:
http://www.velkeroztyly.estranky.cz

Web sdružení Ochrana Roztyl:
http://www.ochranaroztyl.estranky.cz

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu