V USA nebo na Tchaj-wanu, všude způsobují popílky ze spaloven vážné problémy

6.5.2017 - PRAHA/TAIPEI/JACKSONVILLE | Články
Pastor L. N. Gundy z Jacksonville má rakovinu prostaty.
Foto: Kimberly Morrison (Jacksonville Business Journal), 2009
Na Tchaj-wanu, v USA, ve Velké Británii anebo třeba na Haiti. Tam všude a na mnoha dalších místech se lidé potýkají s často neviditelnou kontaminací životního prostředí způsobenou toxickými látkami z popílků spaloven odpadů. V americkém Jacksonville před osmi lety začala dekontaminace rozsáhlé oblasti, kam se po léta ukládaly popel a popílek z místních spaloven odpadů. Ani obrovké náklady na ni, ale ani vliv na lidské zdraví anebo kontaminace lokálních potravin nepřesvědčily vyjednavače na schůzce Basilejské úmluvy v Ženevě o nutnosti zpřísnit limity pro dioxiny v odpadech, tedy i popílcích ze spaloven.

Arnika a australská organizace National Toxics Network připravili studii o popílcích ze spaloven odpadů, kterou na schůzce stran Basilejské a Stockholmské úmluvy v Ženevě publikovali společně s mezinárodní sítí IPEN. Studie nesoucí název Toxic Ash Poisons Our Food Chain (Toxický popílek otravuje náš potravní řetězec) popisuje i případy z různých koutů světa. Podívejme se na dva z nich.

První z roku 2009 popisuje příběh komunity ve Spojených státech amerických žijící ve městě Jacksonville poblíž staré skládky popelovin z místních spaloven odpadů. Protože se prokázala vysoká kontaminace oblasti, kde žijí tisíce lidí těžkými kovy, olovem a arsenem a dioxiny. Popel a popílek se tu nahromadily z provozu tří spaloven provozovaných až do šedesátých let minulého století. U pěti dětí z 350 analyzovaných se prokázaly nebezpečné hladiny olova v krvi. Pětapadesátiletý R. Gundy je pastorem v misijním baptistickém kostele Mount Sinai. Vyrostl jen pár bloků od jedné ze spaloven odpadů. Pamatuje si, jak si hrál v prachu z popílku a popela. "Mohli jste to cítit, viděli jste to, ale nevěděli jsto, co to bylo," řekl Gundy, který byl diognostikován s rakovinou prostaty. Vzpomínal také kolik přátel a sousedů onemocnělo rakovinou a nebyli si jistí, zda za to mohou jedy pod zemí.

Dekontaminace 1100 akrů pozemků v Jacksonville přijde na 94 milionů dolarů (zhruba dvě miliardy korun), tedy zhruba tolik, kolik stála dekontaminace staré dioxinové zátěže ve Spolaně Neratovice. Kromě toho musí město zaplatit čtyřem tisícům místních obyvatel, převážně chudých Afroameričanů, odškodnění ve výši 74 milionů dolarů. Ti se s městem úspěšně soudili kvůli ukládání popelovin a vědomého vystavení místních obyvatel zdravotnímu riziku. Celý případ dokumentuje, jak se podceňování nebezpečí spojeného s toxickými popílky zbývajícími po spálení komunálních odpadů nevyplácí.

Druhý případ je popsaný v odborném článku týmu vědců z Cheng Shiu Univerzity v tchajwanském Kaohsiungu na jihu ostrova. Odborníci vedení Mao-Sung Wangem zkoumali skládku, kam se společně ukládá popel ze spaloven se solidifikovanými monolity popílku z čištění spalin ve spalovnách. Zaměřili se na sledování koncentrací dioxinů v půdě, zeminách a rostlinách. Zjistili, že obsah dioxinů (PCDD/F) v povrchových vrstvách půdy skládky je 460-krát vyšší než obsah v městských půdách a nejvyšší hodnota je 2,8 vyšší než stanovuje tchaj-wanský limit pro dioxiny v půdě (1000 ng I-TEQ/kg). Zvýšené koncentrace dioxinů v půdě odhalují jejich potenciál kumulovat se v koncentracích, které mohou být představovat nepřípustné zdravotní riziko pro člověka, včetně cesty resuspenzace částic půdy a vyplavování PCDD/F z půdy. Odborníci z univerzity v Kaohsiungu proto došli k závěru, že je možné, aby solidifikované monolity popílků ze spaloven byly zdrojem znečištění blízkých vod dioxiny. Bez řádné kontroly a řízení mohou být skládky pevných monolitů popílku ze spaloven vážnou hrozbou pro okolní prostředí.

Čerpáno z následujících zdrojů:

Wang, M.-S., et al. (2006). "Distribution of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in the landfill site for solidified monoliths of fly ash." Journal of Hazardous Materials 133(1-3): 177-182

Morrison, K. (2009). "$94 million toxic ash cleanup begins." Retrieved 02-04-2017, 2017, from http://www.bizjournals.com/jacksonville/stories/2009/06/01/story1.html

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu