Vodní díla na Labi - Nedej se! - ČT2

27.5.2012 - Ústecký kraj

Další příběh ohrožené přírody a lidí

Vodní díla na Labi. Závažné téma, ke kterému se náš pořad po dvou letech klidu opět vrací. Letos v březnu totiž Ředitelství Vodních Cest vypracovalo materiál s názvem "Předkládací zpráva pro vládu České republiky, Podpora vnitrozemské vodní dopravy v České republice". Materiál byl předán i s textem návrhu usnesení vlády, jehož podpisem se má vláda především zavázat, že projekty ve zprávě obsažené bude financovat. Jejich případné schválení zavazuje i další vlády ČR, aby v průběhu příštích 30 let utratily až čtyři sta miliard. Nejde totiž jen o plavební stupeň Děčín na dolním Labi, ale také o další jezy u Přelouče, nový přístav mezinárodních parametrů v Pardubicích, na Slapech a výstavbu kanálu Odra - Labe - Dunaj. Materiál zajišťuje i povinné financování různých studií, projektů a posudků, které plánují výtahy pro tisícitunové lodě a mnoho desítek kilometrů umělých vodních kanálů, umístěných mnohde i na portálech, vysoko nad krajinou. Byznys, který vynese projektantům rovněž miliardy a zároveň bude živit představu o efektivních vodních cestách v ČR. V neposlední řadě si tak i samotný úřad Ředitelství vodních cest zajistí svou další existenci.

Nejžhavější projekt pro spojení s námořními přístavy se nazývá Labská vodní cesta. Jenomže již bylo za posledních 15 let jasně prokázáno, že žádná vodní díla umístěná na dolním toku Labe, parametry vodní cesty mezinárodního významu nezajistí. Důvodem není jen samotná řeka v délce 400 km až po Magdeburk, kde nemohou obchodní lodě celoročně plout, ale i podjezdná výška mostů a parametry plavebních komor v ČR. Labská vodní cesta je prostě pro mezinárodní obchod pouhou fikcí. Výstavbou, by došlo pouze k absurdnímu zničení přírodních hodnot dolního Labe. V současném momentu je na ministerstvu životního prostředí, zda to dovolí.

Převzato z www.ceskatelevize.cz

 

Banner-stika

Sledujte nás: