Výsledek studie: Vejce z domácích chovů na celé planetě jsou kontaminována, Česko na tom není nejlépe

26.4.2005 - PRAHA / PUNTA DEL ESTE | Tiskové zprávy
Rozsáhlý mezinárodní projekt „Keep the Promise, Eliminate POPs“ (1), na němž Arnika spolupracovala se sítí IPEN (2), přinesl alarmující výsledky: Slepičí vejce z domácích chovů na celé planetě jsou dnes kontaminována toxickými látkami . Vzorky vajec z České republiky patřily k těm nejhorším z hlediska HCB a PCB. Těmito dvěma smutnými větami lze shrnout výsledky projektu, při kterém byla na přítomnost toxických látek testována slepičí vejce od drobných soukromých chovatelů ze 17 zemí celého světa čtyř kontinentů.

Rozbory, provedené českou laboratoří Axys Varilab, prokázaly kontaminaci všech vzorků vajec dioxiny, PCB a hexachlorbenzenem. Nejvíce PCB přitom obsahovaly vejce z České republiky, Ruska a Slovenska. 70 % všech vzorků překročilo limit EU pro dioxiny, 60 % testovaných vajec překročilo navržený limit EU pro PCB. Vůbec nejvíce hexachlorbenzenu (HCB) bylo nalezeno ve vejcích z Liberce (3) – tento vzorek také jako jediný z celé studie překonal současný evropský limit pro tuto látku. Tři vzorky se obsahem dioxinů zařadily mezi historicky nejvyšší koncentrace dioxinů, jaké kdy byly ve slepičích vejcích naměřeny. Jednalo se o vejce z Ruska, Egypta a Bulharska. Vejce ze dvou českých loklalit (Liberce a Ústí nad Labem) tyto látky obsahovala také, ale nepřekročila evropský limit.

Mezinárodní síť IPEN se v globálním projektu „Keep the Promise, Eliminate POPs“ koordinovaném Environmental Health Fund a sdružením Arnika zaměřila na tzv. perzistentní organické látky neboli POPs (4) - především polychlorované bifenyly (PCB) (5), dioxiny (6) či hexachlorbenzen (7) – tedy látky, které jsou označovány za nejnebezpečnější sloučeniny pro lidské zdraví a k jejichž eliminaci zavazuje naši republiku Stockholmská úmluva (8).

Příští týden se totiž v uruguayském Punta del Este sejdou signatáři této úmluvy, aby rokovali o dokumentech, které mimo jiné stanoví limity pro obsah těchto látek v odpadech. „Právě odpady s obsahem dioxinů, PCB anebo hexachlorbenzenu byly jedním z hlavních zdrojů kontaminace vajec těmito látkami. Jde například o popílky ze spaloven anebo odpady z provozů chlórových chemiček,“ upřesnil vztah projektu k mezinárodnímu jednání RNDr. Jindřich Petrlík, předseda Arniky. Arnika již dříve upozornila na problematické nakládání s odpady obsahujícími POPs v Lamperticích u Žacléře, kde byla naměřena jedna z nejvyšších hodnot hexachlorbenzenu v rybách (viz tisková zpráva).

Mezi zkoumanými vzorky byla i vejce ze sousedství cementáren v Uruguayi. Jejich směsný vzorek obsahoval zvýšenou koncentraci dioxinům podobných polychlorovaných bifenylů (DL PCBs). "Jedna z cementáren spaluje i oleje a je otázkou, zda neobsahují i PCB," upozornil Petrlík.

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu