Vysoké koncentrace dioxinů nalezeny v běžně používaných chemikáliích

26.6.2005 - RNDr. Jindřich Petrlík | Články
V pěti běžně používaných chlorovaných chemikáliích byly objeveny poměrně vysoké koncentrace dioxinů. Ty mohly vzniknout jako nezamýšlené vedlejší produkty při výrobě těchto chemických látek. Z pěti zkoumaných chemických látek se jedna, triclosan, běžně používá i jako přísada do zubních past. Sdružení Arnika doufá, že větší ochranu spotřebitelů před nežádoucími vlivy chemických látek používaných ve spotřebním průmyslu zajistí REACH.

V časopise Chemosphere byl publikován článek o výsledcích zkoumání obsahu polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů (dvou skupin látek, pro které se vžil zkrácený název dioxiny) v pěti chemikáliích používaných nejen v průmyslu a pesticidech, ale také v hračkách, na ornamentální výzdobu anebo v kosmetice a zubních pastách. Výzkum se zaměřil na chloranil-1, chloranil-2, triclosan, ftalokyanovou měď a ftalokyanovou zeleň. V zubních pastách a dalším drodistickém a kosmetickém zboží se používá triclosan. Ftalokyanová zeleň se běžně používá v tiskařských barvách anebo jako barevná přísada v plastech.

Zjištěné hladiny dioxinů ve zkoumaných chemikáliích se pohybovaly mezi 5,03 - 1379,55 ng I-TEQ/kg. Tyto hodnoty je těžké s něčím srovnávat, protože nejsou stanoveny limity pro obsah dioxinů v chemických sloučeninách používaných jako vstupní suroviny pro další výrobu. Záleží na množství látky použité ve výrobcích. Například limity pro obsah dioxinů v potravinách jsou v EU stanoveny v jednotkách ng I-TEQ/kg. Jejich obsah ve zkoumaných látkách je tedy velice vysoký. Jeho horní hranice dokonce přesahuje limit pro nutnost dekontaminace půd či sedimentů stanovený metodickým pokynem MŽP ČR.

„V případě dioxinů je nejbezpečnější nulový obsah. Produkty chlorové chemie by při jejich posuzování měly být vždy zkoumány rovněž z hlediska obsahu dioxinů a možnosti jejich další kontaminace prostředí těmito toxickými látkami. Doufám, že to bude součástí povinností vyplývajících z nově připravované direktivy pro hodnocení nebezpečnosti chemických látek nazývané REACH,“ vztáhl výsledky nové studie k aktuální diskusi o nové evropské legislativě RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

Přítomnost dioxinů coby nezamýšlených vedlejších produktů při výrobě chlorovaných látek má dlouhou historii. V České republice připomíná případ Spolany Neratovice, kde je dodnes původní areál staré výroby pesticidů vysoce kontaminován dioxiny, které vznikaly při výrobě 2,4,5-T používaného americkou armádou v herbicidu Agent Orange.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu