en ru

Vzor žádosti o prozkoumání míry poškození chlórem

18.9.2002 - Asistenční centrum sdružení Arnika | Články
Sdružení Arnika zveřejnilo vzor podnětu České inspekci životního prostředí k přezkoumání dopadu úniků toxických látek na pole a zahrady v okolí Spolany Neratovice. Kliknete-li na nadpis této zprávy, najdete úplný vzor podnětu.


Hlavní inspektor
Ing. Václav Beroušek
Česká inspekce životního prostředí
- oblastní inspektorát Praha
Dělnická 12
170 00 Praha 7

Věc: Podnět k přezkoumání dopadů úniku toxických látek ze Spolany Neratovice

Vážený pane hlavní inspektore,

bydlím v oblasti, která byla postižena únikem chlóru ze Spolany dne xy. (zde uveďte datum úniku chlóru, který se konkrétně vztahuje k Vašemu případu) srpna 2002. Domnívám se, že stromy na mé zahradě . byly zasaženy tímto uniklým chlórem. Zejména se jedná o …… (zde doplňte výčet rostlin, které pěstujete a byly zasaženy chlórem) ………. V důsledku toho jim zcela opadalo anebo zčásti seschlo listí (zde rozveďte popis škod - formulace je pouze příkladem možných důsledků). Obavám se, že v příštím roce nebudou rodit, což mi způsobí nemalé škody.

Žádám Vás tedy jako orgán státní správy, který dohlíží nad zdravým životním prostředí o prošetření zmíněného úniku a míry poškození vegetace chlórem v naší obci a okolí. Zároveň Vás žádám o provedení revize zabezpečení Spolany Neratovice proti dalším únikům toxických látek.

Jsem s pozdravem

František Horák
Kusohlavá 23
Trpčice
PSČ: 999 99


(Adresa je samozřejmě smyšlená, ale na podání tohoto typu musíte uvést úplnou adresu, aby ČIŽP věděla, kam Vám má odpovědět).

Více informací najdete v tiskové zprávě ARNIKY.
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu