en ru


Záměr spalovny ve Velké Dobré čeká veřejné projednání

24.5.2011 - PRAHA / VELKÁ DOBRÁ | Novinky
Občané se mohou zítra, ve středu 25. května vyjádřit k dokumentaci a posudku k záměru „Pilotní a demonstrační linky na likvidaci odpadů vakuovou pyrolýzou", která by měla vyrůst ve Velké Dobré na Kladensku. Začátek veřejného projednání je naplánován na 18:00 do Kulturního domu ve Velké Dobré. 

Sdružení Arnika zaslalo Krajskému úřadu Středočeského kraje své vyjádření k posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí, a to s doporučením, aby úřad vydal k záměru negativní stanovisko. Stavbu spalovny odmítají také místní obyvatelé.

Přestože lze přivítat doplnění chybějících informací v dokumentaci EIA, ani posudek na záměr výstavby pyrolýzní jednotky ve Velké Dobré nezodpověděl všechny otázky vlivu tohoto zařízení na životní prostředí. Přispěl sice k objasnění některých problémů, ale neobsahuje například bilanci perzistentních organických látek (POPs) včetně jejich přítomnosti ve všech výstupech z procesu, úplný přehled emisí škodlivin do ovzduší, doplnění rozptylové studie, ani zařazení fléry mezi bodové zdroje znečištění či vyjasnění, co se bude dít s odpady z procesu.

Veřejné projednání se koná ve středu 25. května 2011 od 18 hodin v Kulturním domě ve Velké Dobré, Karlovarská 315, 273 61 Velká Dobrá.

Pozvánka na veřejné projednání

Kompletní připomínky sdružení Arnika k posudku na dokumentaci

Další informace:

Ve Velké Dobré na Kladensku má vzniknout spalovna odpadů, vzbuzuje ale nesouhlas obyvatel i úřadů (tisková zpráva Arniky z 11.2.2010)

Spalovnu ve Velké Dobré nechtějí (ČT 24)

Lidé spalovnu ve Velké Dobré odmítají, mají strach (Kladenský deník)

Stránky Velkodoberského občanského sdružení

O procesu EIA a průběh procesu EIA

  • Arnika: Toxické látky a odpady
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha