Zástupci Arniky se zúčastnili veřejné diskuse k opatovické spalovně

13.6.2019 - VYSOKÁ NAD LABEM | Články
Veřejná schůze k plánované spalovně v Opatovicích
Foto: Sarah Ožanová, Arnika
V pondělí 10. června proběhla ve Vysoké nad Labem veřejná schůze k obnovenému plánu na stavbu spalovny v Opatovicích nad Labem. Původní, zhruba patnáct let starý projekt se pod vlivem masivního odporu místních a nedostatku financí podařilo po několika letech zastavit. Počítal se spalováním komunálního odpadu v takzvaném zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) a kapacitou kolem 100 000 tun ročně. To se nyní opakuje. EOP tak plánuje částečně nahradit dva ze šesti uhelných bloků, které se chystá v roce 2021 odstavit.

Elektrárny Opatovice (EOP) spadající pod Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského, které stály i za původním projektem, jeho oprášení opatrně avizovaly přinejmenším od začátku tohoto roku. 20. března proběhlo první, zatím neveřejné setkání se zástupci EOP, kterého se účastnili starostové okolních obcí a zástupci Hradce Králové. Podle tiskové zprávy EOP se přítomní shodli mimo jiné na tom, že „je třeba v tuto chvíli komunikovat záměr s místními občany v dotčených obcích“. Na základě toho vedení Vysoké nad Labem nyní, po třech měsících od prvního setkání svolalo ve své obci veřejnou schůzi s cílem informovat obyvatele o aktuální podobě projektu.

Schůze se zúčastnili starostky a starostové obcí Opatovice nad Labem, Čeperka, Bukovina nad Labem a Borek, a kromě nich dorazilo kolem 150 dalších občanů, kteří bezezbytku naplnili sál Hostince U Salavců. Pozvání přijali také primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek (nestraník za ODS) a jeho náměstek Martin Hanousek (Strana zelených). Zástupci Pardubic se ani tentokrát nedostavili, je však dobře známo, že primátor Martin Charvát (ANO) se k projektu staví kladně, podobně jako jeho předchůdci před patnácti lety. Areál opatovické elektrárny se nachází přesně mezi Hradcem Králové a Pardubicemi na území Pardubického kraje těsně hraničícím s Královéhradeckým krajem. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) je toho názoru, že dostavba spalovny v Opatovicích není nejlepším rešením. Místo toho by preferoval větší využití cementárny v Prachovicích, kde se již nyní odpad spaluje a kam je možné ho vozit po železnici.

Výrazným tématem diskuze byly výzvy spojené s novou evropskou odpadovou legislativou omezující od roku 2035 skládkování komunálního odpadu. Zástupce Arniky Jindřich Petrlík poukázal na to, že každá nová spalovna představuje také nutnost zajistit přísun odpadu, který ji bude zásobovat, a to na několik let až desítek let. To může znamenat nejen značnou zátěž pro nejbližší obce, které se k zásobování spalovny zavážou, ale také menší prostor pro rozvoj cyklického odpadového hospodářství, postaveného na třízení a recyklaci odpadů. Jak demonstroval náměstek Hanousek na příkladu Hradce Králové, splnění požadavků nové evropské odpadové legislativy by znamenalo, že se objem produkovaného komunálního odpadu v roce 2035 sníží do té míry, že nové zařízení na jeho likvidaci vůbec nebude potřeba. Zástupce EOP Stanislav Ondráček, manažer projektu a člen dozorčí rady společnosti, naopak projekt prezentoval jako nabídku společnosti obcím na řešení plánovaných změn v české odpadové legislativě. „Poptávku nevytvářejí Elektrárny Opatovice, poptávku by měly primárně vytvářet obce,“ řekl Ondráček. Dalšími tématy, na která přišla řeč, byla problematika toxických látek obsažených v odpadech ze spaloven, riziko zhoršení stavu ovzduší, možné dopady na životní prostředí, zvětšení objemu dopravy v přilehlých obcích nebo předpokládaná kapacita zařízení.

Do debaty se vložil také starosta Opatovic nad Labem Pavel Kohout, který upozornil na platnost referenda z roku 2006, ve kterém se 82 % občanů Opatovic vyjádřilo proti spalovně. „Dokud se zástupcům elektrárny nepodaří naše občany přesvědčit o tom, aby v případném novém referendu hlasovali jinak, je tento projekt nereálný,“ řekl Kohout. To samé platí také pro obec Čeperka, kde referendum, rovněž s negativním výsledkem, proběhlo rok před tím. Starosta Vysoké nad Labem Jiří Horák ujistil občany o tom, že bude spolu s dalšími starosty pečlivě sledovat vývoj projektu a průběžně je o něm informovat. „Pokud by mohlo vlivem projektu dojít ke zhoršení kvality života ve Vysoké nad Labem či v okolních obcích, zájem občanů pro nás bude přednější a obec se jednoznačně postaví proti výstavbě spalovny.“

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu