Životní prostředí neohrožují jen chemičky, ale i zpracovatelé dřeva nebo výrobci izolačních hmot

30.9.2008 - PRAHA | Tiskové zprávy
Lovochemie v Lovosicích
Foto: Milan Havel
Údaje, jež byly dnes zveřejněny v Integrovaném registru znečišťování (IRZ)(1), přinesly několik překvapivých zjištění. Na rozdíl od předchozích let se vedle chemických továren, hutí a elektráren mnohem výše v žebříčcích umístily například dřevozpracující firmy, výrobci izolačních hmot či plastů. „Také se ukázalo jako prozíravé, že nedošlo k omezení povinnosti ohlašovat data do IRZ jen na vybrané průmyslové obory. Právě ze sektorů jako je například výroba plastů, jež měly z registru zmizet (2), dochází ke zvyšování úniků rakovinotvorných (3) a mutagenních (4) látek,“ řekla tisková mluvčí Arniky Mgr. Zora Kasiková.

Data v IRZ byla letos zveřejněna již počtvrté. Arnika na jejich základě připravila žebříčky největších znečišťovatelů řazené podle působení chemických látek na zdraví a životní prostředí. Alarmující jsou například výsledky týkající se emisí skleníkových plynů: „Osm z deseti předních znečišťovatelů zvýšilo emise skleníkových plynů, což znamená, že opatření, která mají emise těchto látek u velkých zdrojů znečištění snižovat, se zatím míjejí účinkem anebo jsou slabá,“ řekl RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

Trojice největších zdrojů úniků karcinogenních a potenciálně karcinogenních látek se oproti loňsku nezměnila: největším znečišťovatelem zůstává DEZA, na druhé místo se posunula Spolana a třetí je provoz Ivax Pharmaceuticals v Opavě, který z této vedoucí trojky snížil své úniky pravděpodobně karcinogenních látek ve srovnání s rokem 2006 nejvíce – o deset tun. Pořadí prvních deseti nejvyšších emisí karcinogenních a mutagenních látek navíc ovlivnily také emise formaldehydu, u něhož se stejně jako u styrenu (6) zvýšil celkový počet provozů, které ohlásily jejich emise do ovzduší, aniž by se snížil práh pro ohlašování, což nemusí znamenat zvýšení jejich celkových emisí, ale jen lepší kázeň firem při hlášení úniků látek do IRZ. „Nicméně řada provozů jako například Kronospan OSB, s.r.o. v Jihlavě anebo Rockwool, a.s. v Bohumíně výrazně zvýšila v roce 2007 množství formaldehydu vypuštěného do ovzduší oproti předchozímu roku,“ dodala Kasiková. Oproti předchozím letům se také posunul výše hutní komplex ArcelorMittal – zvýšil například své celkové úniky rakovinotvorných a potenciálně rakovinotvorných látek.

Podobně jako v loňském roce lze i v datech IRZ za rok 2007 vysledovat pozitivní změny, například úniky látek toxických pro vodní organismy (7) z Lovochemie se snížily o více jak polovinu. Firma Amati Denak Kraslice snížila o více než tři tuny emise trichloretylenu(8), látky karcinogenní a mutagenní. „Nejen společnost Ivax Pharmaceuticals snížila úniky dichlormetanu (9) do ovzduší, ale koncem minulého roku také nahradila dichlormetan ve svých lepidlech Jitona Rousínov. Tím pádem by v žebříčcích v příštím roce již neměla figurovat“, vyzdvihl Ing. Milan Havel z programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

Oproti loňskému roku došlo v nastavení IRZ k několika změnám - na základě směrnice EU například přibylo do hlášení 21 nových látek (10), ve výsledcích se projevila však pouze jediná (atrazin), a to jen v jediném hlášení. Naopak díky snížení ohlašovacích prahů pro dioxiny (11) se veřejnost dozví více o zdrojích této skupiny vysoce rizikových látek. „Počet podniků, ohlašujících tento typ znečištění, je sice více než trojnásobný (19 namísto loňských 6), ani tak ale nemáme jistotu, že ohlásili všichni, kdo vypouštějí anebo v odpadech předávají jinam dioxiny v množství přesahujícím ohlašovací prahy“, připomněl Petrlík. „Podle našich propočtů by se měla v hlášení objevit například spalovna Termizo Liberec (12“, dodal. Podrobné žebříčky pro vybrané regiony zveřejní Arnika v následujících týdnech. „Budeme-li počítat veškeré perzistentní organické látky, ke kterým se dioxiny řadí, i nadále jejich největším původcem zůstává ústecký Spolek pro chemickou a hutní výrobu kvůli vysoké produkci hexachlorbenzenu, hexachlorbutadienu a pentachlorbenzenu v odpadech <13>(více info ZDE),“ doplnila Mgr. Ivana Haničincová z Arniky.

Žebríčky s největšími znečišťovateli v České republice jsou ke stažení ZDE

 

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu