Aktivní péče o stepi v Českém středohoří chrání vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů

5.12.2017 - ÚSTECKÝ KRAJ | Tiskové zprávy
Bělozářka větevnatá rostoucí na bílé stráni v Českém středohoří
Foto: Jan Losenický
Spolek Arnika v Českém středohoří trvale podílí na péči o stepní území. Se správou CHKO České středohoří a ve spolupráci místními zemědělci využívají tradičních způsobů hospodaření, jakými jsou pastvy ovcí a koz, kosení, odstraňování nepůvodních druhů dřevin a obnova sadů a také tvorba průhonů, které umožní pohyb stád mezi jednotlivými lokalitami. Díky tomu se daří chránit vzácné a chráněné druhy, v mnoha případech endemických rostlin a živočichů.

České středohoří se pyšní velice rozmanitým krajinným reliéfem. Tvoří jej stepi, roviny s výraznými kuželovitými vrchy, strmé skály, svahy i hluboká údolí. Z hlediska výskytu vzácných a chráněných, druhů rostlin a živočichů patří k nejbohatším regionům z celé České republiky.

„Spolek Arnika dlouhodobě aktivně pečuje o zvláštní druh stepí známé jako bílé stráně. Ty jsou důležitým útočištěm chráněných druhů rostlin a živočichů, mezi nimiž najdeme i orchideje, z živočišné říše vzácné druhy členovců a měkkýšů. Právě proto jsou bílé stráně často chráněným územím,“ říká Nikol Krejčová, specialistka na ochranu přírody z Arniky.

Obhospodařování zabraňuje zarůstání lokality rychle rostoucími travami a křovinami, ve kterých by jedinečné rostliny neměly šanci přežít. Díky péči se však cenné druhy dobře rozrůstají, a proto se plocha sečení v minulých letech desetkrát zvětšila. Mezi nejzachovalejší bílé stráně patří národní přírodní památka Bílé stráně nebo Lipská Hora na Litoměřicku a přírodní památka Třtěnské stráně v blízkosti Loun.

„Arnika o nejvzácnějších bílých strání v Českém středohoří vypracovala odbornou studii, ve které zmapovala jejich stav. Výsledky mapování nám poslouží k tomu, abychom dokázali o území společnými silami lépe pečovat. Představíme je při setkání s odborníky z řad ochranářů v pátek 8. prosince v Muzeu města Ústí nad Labem,“ doplňuje Krejčová.

Spolek se o bílé stráně s dobrovolníky stará několik desítek let. Počátky praxe Arniky spadají až do 80. let, kdy Tým Bořena z přírodní památky Bělák, který byl později zasypán Radovesickou výsypkou v důsledku těžby uhlí na dolu Bílina, ochránci přemístili vzácné druhy rostlin pod Lipskou horu, na Kaňkov a Trupelník.

Na bílých stráních v Českém středohoří by bez lidského zásahu patrně rostly keře, možná i les. V minulosti byla tato území využívána například jako ovocné sady nebo obecní pastviny. Bílé stráně jsou speciálním typem stepí, které vznikly na vápencovém podloží v druhohorách ze schránek měkkýšů, kdy se v této oblasti vyskytovalo moře. Slabá vrstva půdy a časté vodní i teplotní extrémy zde vytváří zvláštní podmínky, díky nimž se na bílých stráních vyskytují vzácné rostlinné a živočišné druhy.

  • Arnika: Ochrana přírody
  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu