Aneclab s.r.o.

 • Stanovované skupiny chemických látek

  Těžké kovy, Rtuť, PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky, Pesticidy organochlorované, Pesticidy, PCB (polychlorované bifenyly), Ftaláty, VOC - těkavé organické látky, Fenoly (včetně bisfenolu A), Dusičnany a dusitany, Chloridy, bromičnany, fluoridy, Amonné ionty, Aditiva - kosmetika (parabeny, kys.benzoová, kys. sorbová) , Fosfor a fosforečnany, Stanovení chemické spotřeby kyslíku, Stanovení PH, Stanovení nepolárních extrahovatelných látek
 • Matrice

  voda pitná, voda povrchová, voda podzemní, voda odpadní, půda, kosmetika, potraviny, výluhy, odpady, kaly, sedimenty
 • Akreditace

  Fyzikálně-chemické a chemické analýzy vod a výluhů, půd, sedimentů, kompostů, odpadů, kalů, olejů, pevných vzorků, potravin a nápojů, krmiv, biologických materiálů; odběry vzorků vod.
 • Adresa

  Dolní 2, 370 04 České Budějovice
 • Kraj

  Jihočeský
 • Kontaktní osoba

  Ing. Václav Taušek Provozní ředitel - 775 244 471; Ing. Tomáš Hájek Obchodní vedoucí - 731 455 666
 • Email

  aneclab@aneclab.cz
 • Telefon

  775 244 471
 • Autor

  Karolína Brabcová
 • Email autora

  toxic@arnika.org


Aktualizováno 1.6.2015

Banner-stika

Sledujte nás: