Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.

 • Stanovované skupiny chemických látek

  Rtuť, Amonné ionty, Stanovení chemické spotřeby kyslíku, Stanovení PH
 • Matrice

  voda pitná, voda povrchová, voda podzemní, voda odpadní, půda, výluhy, odpady, kaly, sedimenty
 • Akreditace

  Chemické a fyzikální analýzy odpadních vod, výluhů, absorpčních roztoků, zemin, odpadů a vzorkování odpadních vod
 • Adresa

  Revoluční 84, č.p. 1521, 400 01 Ústí nad Labem
 • Kraj

  Ústecký
 • Kontaktní osoba

  Ing.Jan Šafář, CSc.
 • Email

  vuanch@vuanch.cz
 • Telefon

  475 309 267
 • Autor

  Karolína Brabcová
 • Email autora

  toxic@arnika.org


Aktualizováno 15.4.2015

Banner-stika

Sledujte nás: