en ru


Arnika vyzývá občany k účasti ve veřejné diskusi o odpadech a plánované spalovně

13.2.2012 - JIHLAVA | Novinky
Ve středu 15. února od 18 hodin se v kině Dukla uskuteční veřejná debata s primátorem na téma Integrovaného systému nakládání s odpady (ISNOV), jehož součástí je i plán stavby velké spalovny odpadů v Jihlavě. Sdružení Arnika vyzývá občany k aktivní účasti na této debatě. Dosud se totiž úřady na názor veřejnosti neptaly, a proto by si lidé neměli tuto příležitost nechat ujít. Bohužel mezi diskutující nebyl ani na opakované vyzvání Arniky přizván žádný nezávislý odborník ani osoba s jiným názorem na stavbu spalovny, než je nadšený souhlas.

„Autoři integrovaného systému ISNOV by jistě rádi dokument nechali ve stávajícím znění. Avšak diskuse s občany a zohlednění jejich připomínek by mělo být standardní součástí demokratického fungování úřadů," říká Matěj Man z Arniky, vedoucí kampaně „Nespaluj, recykluj!". Zastupitelstvo města jednohlasně schválilo současné znění dokumentu ISNOV na poslední schůzi ve čtvrtek 9. února „Je tristní, že město Jihlava pořádá besedu na téma odpady až poté, co schválilo dokument, o kterém se bude diskutovat. Stejně tak znepokojující je zaujatost celé diskuse. V panelu vystoupí primátor města Jihlavy ing. Vymazal, ředitel Energetické agentury Vysočina ing. Bouda a krajský radní Ryšavý, který je členem řídícího výboru ISNOV", dodává Man.

I když obecní zastupitelstvo ISNOV již odhlasovalo, zdaleka není rozhodnuto o jeho přijetí a už vůbec ne o stavbě spalovny (ZEVO). Integrovaný systém musí totiž projít hlasováním zastupitelstev všech patnácti členských obcí s právem hlasovat a také zastupitelstvem kraje. „Arnika se chystá oslovit zbývající zastupitelstva s výzvou k nepřijetí ISNOV v současné podobě. Stejně tak chystáme s podporou veřejnosti důrazný apel na zastupitele kraje, aby nepřijímali systém, k němuž neměla veřejnost možnost se vyjádřit, natož aby byla přizvaná k jeho tvorbě" upřesňuje Man.


Stránka věnovaná kauze spalovny odpadů na Vysočině:
http://arnika.org/spalovny-odpadu-v-jihlave

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha