Ohrožený lužní les u Karviné „Lazecká remíza“

Karviná | Kauzy - Biodiverzita | Aktualizováno 1.2.2021
Staré duby se mají vykácet.
Jan Nezhyba, Arnika
Lazecká remíza je fragment původního lužního lesa, který se nachází u Karviné ve směru na Dětmarovice. Leží hned vedle známých Karvinských rybníků na severní straně rybníka Mělčina a přímo sousedí s Ptačí oblastí Heřmanský stav – Odra – Poolzí vyhlášenou v rámci soustavy NATURA 2000*.

Jedinečné je toto území proto, že jde o zbytek původního lužního lesa s relativně původní květenou. Rostou tady velmi staré duby letní, vzrostlé olše a vrby. Je tu také značně vyvinuté keřové patro. Místo je částečně podmáčené, takže každou chvíli můžeme narazit na stabilní tůňky, které jsou porostlé hlavně výraznými květy chráněného kosatce žlutého.

DSCF3326Letitými velikány jsou duby letní, jejichž věk v Lazecké remíze dosahuje až 200 let. Do oblasti zasahuje lokalita pod ochranou evropské soustavy Natura 2000 kvůli výskytu ohroženého brouka páchníka hnědého. Potřebuje totiž ke svému životu právě ony staleté duby, kterých zde má dostatek. Za zmínku stojí i druhy ohrožených ptáků jako například strakapoud prostřední, morčák velký, lejsek šedý. V této lokalitě můžete nezřídka vidět i orla mořského.

 

Popis kauzy

Aktuálně čelí Lazecká remíza hned dvěma hrozbám: jedné ze strany Lesů ČR, druhé od OKD.

Od Lesů ČR je ohrožení prozaické – lesní správci si místo podle našeho zjištění vyhlédli k tomu, aby ho zcela vykáceli. A následně jej znovu zalesnili. Nejdříve měly padnout právě duby letní, tedy stromy, na které je bezprostředně vázaný výskyt ohroženého páchníka hnědého.

Páchník hnědý
    Páchník hnědý
Protože jde o velmi vzácného živočicha chráněného v evropském kontextu,lokalita je také trnem v oku společnosti OKD. Její vedení se totiž rozhodlo, že pod lokalitou chce rozšířit těžbu uhlí.To by mělo značné devastační účinky i na povrchu, například na vodní režim území. S určitostí můžeme říct, že by se podmínky v Lazecké remíze změnily natolik, až by z dnešní podoby a složitých přírodních vazeb místního ekosystému nezůstalo zhola nic.

 

Podepište Výzvu k vyhlášení Lazecké remízy přírodní památkou »

 

Sdružení Arnika a její havířovská pobočka se snaží vzácný původní kousek přírody v Lazecké remíze ochránit. Zažádali jsme, aby úředníci toto místo vyhlásili přírodní památkou. Jsme zcela přesvědčeni, že biologická hodnota místa podmínkám odpovídá. Nejedná se rozhodně o bezvýznamný kousek lesa. V už tak poškozené krajině Karvinska zajišťuje kus přírodního luhu neocenitelné funkce – funguje jako prvek vylepšující místní mikroklima. Také podstatnou měrou pomáhá snižovat v ovzduší prašnost, která je na Karvinsku obrovským problémem.

Nesmíme zapomenout na důležitost Lazecké remízy pro existenci a podobu blízké Ptačí oblasti (Natura 2000) a IBA (Important bird Area)**. Podtrženo sečteno: tato lokalita si zaslouží být ponechána přirozenému způsobu vývoje.

Teoretická cena dřeva, které by se tady dalo vytěžit, je zcela zanedbatelná oproti hodnotám, jež má tato lokalita v současném stavu. Podobné je to i s plány OKD, kde jsou ale v sázce i jiné aspekty – zrušení až 1900 pracovních míst v Novém poli a hrozba vysídlení obydleného Starého města u Karviné. Ty stojí hornické činnosti v cestě v první linii, ještě před samotnou Lazeckou remízou.

 

*Co je Natura 2000

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody.

Natura 2000 vychází ze 2 směrnic EU, které byly implementovány do zákona č. 114/1992 Sb. novelizací zákonem č. 218/2004 Sb.: Směrnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích) a Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích).

http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub.php?id=1802

** Co je IBA:

V třípísmenné zkratce IBA se skrývá anglický název mezinárodního programu, který se zabývá ochranou ptáků na celosvětové úrovni - Important Bird Areas (Významná ptačí území). Mezinárodní program IBA odstartovala v roce 1987 Mezinárodní rada na ochranu ptáků.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu