bromované dioxiny (PBDD/PBDF)

 • Stručná charakteristika

  Stejně jako se pod zažitým zkráceným termínem dioxiny skrývají polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofurany (PCDF), tak se pod termínem bromované dioxiny skrývají také dvě skupiny látek: polybromované dibenzo-p-dioxiny (PBDD) a polybromované dibenzofurany (PBDF). A s chlorovanými bratry toho mají společného hodně: nemají žádný užitek a nebyly nikdy cíleně vyráběny. Jako nechtěný produkt vznikají při výrobě bromovaných organických sloučenin, především bromovaných zpomalovačů hoření, dále se tvoří při spalování odpadů anebo jiných spalovacích procesech, kde je přítomen brom, například při použití bromu v tepelných elektrárnách. Dobře se váží na tukovou tkáň, k jejich bioakumulaci tak dochází především u živočichů. Bromované dioxiny jsou srovnatelně nebezpečné pro lidské zdraví jako chlorované dioxiny. Pro člověka je riziková především konzumace kontaminované potravy. Předpokládá se, že zdravotní rizika jsou podobná jako u chlorovaných dioxinů: Dlouhodobé působení dioxinů vede k poškození imunitního a nervového systému, dále ke změnám endokrinního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí.

  Pomozte chránit zdraví lidí v Česku před škodlivými účinky toxických látek darem podle vašich možností. Děkujeme!

  nebo
  ,- Kč
  darujme
 • Podrobná charakteristika

  Pod zkráceným termínem bromované dioxiny se skrývají dvě rozsáhlé skupiny chemických látek: polybromované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a polybromované dibenzofurany (PCDF). Obecně se jedná o organické sloučeniny s podobnou chemickou strukturou obsahující brom. Stejně jako chlorované dioxiny nemají žádný užitek a nebyly nikdy cíleně vyráběny.

  Bromované dioxiny vznikají jako nechtěný produkt při spalování odpadu a materiálů obsahujících bromované látky. Vznikají také jako nezmýšlené vedlejší produkty při výrobě bromovaných zpomalovačů hoření, například polybromovaných difenyletherů.

  Obecně se jedná o organické sloučeniny s podobnou chemickou strukturou obsahující brom. Přirozeně mohou jejich kongenery s nižším počtem bromů (tri- a tetra-bromované) vznikat v moři z bromovaných prekurzorů biogenní aktivitou a kumulovat se v mořských organismech, například měkkýších. Bromované dioxiny patří mezi perzistentní organické látky (POPs) a v životním prostředí se pravděpodobně vyskytují ve stále větším množství vzhledem k tomu, že doprovázejí některé bromované zpomalovače hoření. Ve vodě jsou málo rozpustné, málo těkavé, dobře se váží na pevné částice a jen zvolna podléhají rozkladu.

  Více informací o dioxinech, včetně bromovaných, najdete například na stránkách "Dioxiny".

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Má se za to, že bromované dioxiny působí na lidské zdraví stejně jako ty chlorované: Dlouhodobé působení dioxinů vede k poškození imunitního a nervového systému, dále ke změnám endokrinního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí. Některé studie prokázaly také jejich vliv na snížení inteligence, snížení schopnosti soustředění a vliv na chování (hyperaktivita u dětí). Jsou to látky, které se dlouhodobě kumulují v těle.“ (zdroj: Státní zdravotní ústav – „Dioxiny v potravinách“)
  Do lidské potravy se PBDD/F dostávají prostřednictvím potravních řetězců v živočišných tucích.

 • Synonyma

  Polybromované dibenzo-p-dioxiny (dibenzoparadioxiny) a dibenzofurany, bromované dioxiny a furany, PBDD, PBDF, PBDD/F, PBDD/DF.
 • Odkazy

  1) http://arnika.org/dioxiny (Stránky spravované sdružením Arnika)

   

 • Literatura

  1) van den Berg, M., et al. (2013). "Polybrominated Dibenzo-p-dioxins (PBDDs), Dibenzofurans (PBDFs) and Biphenyls (PBBs) - Inclusion in the Toxicity Equivalency Factor Concept for Dioxin-like Compounds." Toxicological Sciences. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3663561/

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: