Cementárna v Prachovicích

Pardubický kraj | Kauzy - Spalovny | Aktualizováno 11.6.2021
Pohled na cementárnu v Prachovicích.
Zdroj: archiv Arniky
Cementárna, o které je řeč, se nachází v malé obci Prachovice na Chrudimsku, v těsném sousedství chráněné krajinné oblasti Železné hory. V obci se nachází jeden z největších vápencových lomů v České republice a těžba vápence a jeho zpracovávání (zvláště výroba cementu) jsou pro obec velmi významné. V roce 2015 převzal provoz cementárny mexický výrobce stavebnin Cemex. Kromě výroby cementu cementárna také spaluje takzvané alternativní palivo z odpadů, a to jak z komunálního, tak z celé řady různých průmyslových odpadů. Dodávku a předzpracování odpadů pro cementárnu zajišťuje společnost EcoWasteEnergy (dříve Ecorec), kterou Cemex vlastní. Cementárna má dlouhodobé problémy se silným zápachem, připomínajícím pálené pneumatiky nebo plast, který trápí obyvatele okolních obcí.

Novinky

Česko plánuje zbytečné spalovny. Palivo ve formě odpadů se bude muset dovážet ze zahraničí

23.06.2021 - PRAHA
V Česku se zvyšuje kapacita stávajících spaloven a aktuálně pokračují přípravy na vybudování nových zařízení k pálení odpadů. Podle dostupných dat má celková… více zde
Cementárna v Prachovicích

ČIŽP rozhodla o nápravném opatření v prachovické cementárně

12.11.2020 - PRACHOVICE
Provoz cementárny v Prachovicích provázejí již řadu let stížnosti místních na intenzivní zápach, který se pravděpodobně line právě z jejího areálu. Cementárna… více zde
Cementárna poblíž severokorejského Manpa (ilustrační foto)

Cementárny jako zdroj toxických látek

15.11.2017 - PRAHA / ALICANTE / UMEA
Univerzitní vědecká pracovnice Nuria Ortuño (Univerzita v Alicante, Španělsko) se zaměřuje na studium emisí z cementáren, pro které je už delší dobu praxí, že… více zde
Cementárna ve městě Fu-šun v čínské severovýchodní provincii Liao-ning (ilustrační foto)

Nebezpečí vzniku nových POPs při zpracování popílků v cementárnách

30.07.2017 - PEKING
V Číně některé cementárny mimo jiné používají při výrobě cementu také popílky ze spaloven komunálních odpadů. Čínští vědci však zjistili, že to způsobuje… více zde

Fotogalerie

Další informace

Problémem zápachu v Prachovicích se mimo jiné zabývá také místopředsedkyně Senátu a pardubická senátorka Miluše Horská (KDU-ČSL) nebo poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL). Ten ve Sněmovně přednesl na toto téma interpelaci. Také ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) připustil, že z analýzy meteorologických dat o proudění vzduchu může vyplývat, že zápach skutečně vychází z cementárny. Data sesbíraná v časech, kdy si místní lidé na zápach stěžovali, to nasvědčovala ve třetině případů.

 

Cementárna v Prachovicích se řadí mezi největší znečišťovatele Pardubického kraje. Údaje z Integrovaného registru znečišťování ukazují, že cementárna v emisích do ovzduší vypouští řadu lidskému zdraví i životnímu prostředí nebezpečných látek. Jejich množství při tom ve většině případů rok od roku stoupá, případně výrazně variuje (jako je tomu například u rtuti a jejích sloučenin).

 

Skleníkové plyny:

skleníkové plyny

 

Plyny způsobující kyselé srážky:

plyny způsobující kyselé srážky

 

Rakovinotvorné a potenciálně rakovinotvorné látky:

rakovinotvorné a potenciálně rakovinotvorné látky

 

Amoniak:

amoniak

 

Oxidy síry:

oxidy síry

 

Chlor a jeho sloučeniny:

chlor a sloučeniny

 

Rtuť a její sloučeniny:

rtuť a sloučeniny

 

Další informace najdete na Znečišťovatelé pod lupou.

Vývoj kauzy

Místní o problému se zápachem v okolí Prachovic během doby jeho trvání informovali řadu veřejných institucí, od Krajského úřadu a hejtmana Pardubického kraje, přes Správu CHKO Železné hory, až po Státní zdravotní ústav, Českou inspekci životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí. Žádali je při tom o pomoc a nápravu situace. K té však bohužel ani po mnoha měsících až letech stále nedošlo.

Ministerstvo životního prostředí se sice zabývalo možným šířením zápachu ze 110 m vysokého komína odvádějícího spaliny z rotační pece vyrábějící cementářský slínek, a to tak, že si nechalo vypracovat matematický model šíření zplodin z tohoto zdroje, je však pravděpodobné, že zápach vůbec nepochází z komína. Nasvědčují tomu případy, jako ten ze srpna 2018, kdy byl za ideálních rozptylových podmínek zápach cítit v areálu cementárny přímo pod zmiňovaným komínem.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) byla minimálně od začátku roku 2019 adresátem celé řady hlášení, která na zápach v okolí Prachovic upozorňovala, a která pocházela z vícero sousedních obcí. V jednom případě z července 2020 došlo dokonce na nahlášení možné havárie, protože intenzivní chemický zápach v tomto případě doprovázelo i pálení očí, nosu a úst jeho svědků. V areálu cementárny následně došlo k několika plánovaným i neplánovaným kontrolám – v březnu, dubnu a listopadu až prosinci 2019 a v únoru a květnu 2020 – které však nepřišly na nic zásadního.

Teprve kontrola v červenci 2020 vedla k tomu, že si ČIŽP od společnosti Cemex vyžádala některé dodatečné informace o provozu cementárny. Na základě těchto informací pak ČIŽP příkazem z 24. srpna rozhodla o nápravném opatření, jehož realizace by podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického (ČSSD) „měla umožnit objektivnější a přesnější sledování procesů v zařízení a tím pomoci identifikovat potenciální zdroje zápachu a přispět k odstranění opakovaných podnětů z okolí Prachovic“, a to do konce října 2020. Podle informací z Oblastního inspektorátu ČIŽP Hradec Králové byl problém k 1. prosinci 2020 odstraněn, s tím však nesouhlasí místní, které i po tomto datu zápach v okolí obce Prachovice obtěžuje v nezměněné míře. Několik dalších kontrol pak proběhlo v lednu a únoru 2021, jejich výsledkem však zatím nejsou žádné další kroky, které by vedly k nápravě problému. Většina kontrol provedených během roku 2020 a 2021 proběhla v době provozní odstávky cementárny.

Třešničkou na dortu celého případu je absurdní řešení stížnosti místních na nečinnost Oblastního inspektorátu ČIŽP Hradec Králové. Stížnost místní adresovali na MŽP. MŽP postoupilo stížnost ředitelství ČIŽP a ředitelství ČIŽP postoupilo stížnost k řešení Oblastnímu inspektorátu ČIŽP Hradec Králové, stížnost se tak byrokratickým kolečkem dostala zpátky k orgánu, na který si místní stěžovali. Ti i nadále kontaktují ČIŽP, MŽP i Krajský úřad, zatím bez úspěchu. Jejich podněty jsou většinou evidovány jako žádosti o informace a jejich stížnosti jsou shledávány nedůvodnými, bez jakéhokoliv viditelného výsledku.

Společnost Cemex se od března 2021 snaží o to, aby jí bylo v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) schváleno další zahloubení lomu v Prachovicích, ze kterého čerpá surovinu (vápenec) pro svou výrobu. To by znamenalo nejen pokračování těžby, ale i možné negativní dopady na přírodu v okolí lomu a na život místních obyvatel. Týkat by se to mohlo zvláště povrchových, ale i podzemních vod v oblasti. V oznámení o záměru v rámci procesu EIA se připouští, že v souvislosti se zahloubením lomu “nelze zcela vyloučit riziko negativního vlivu záměru na kvantitu povrchových nebo podzemních vod”, a v jeho důsledku dojde k likvidaci minimálně jednoho potoka.

Odkaz na dokumenty zveřejněné v Informačním systému EIA naleznete zde. V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) bylo možné se vyjádřit k oznámení záměru. Vyjádření Arniky najdete zde. Oznamovatel musí následně v souladu se závěrem zjišťovacího řízení vypracovat dokumentaci, kde všechna podaná vyjádření zohlední.

Podepište petici

Podepište petici proti zápachu v okolí obce Prachovice

 

Nás, níže podepsané občany ČR, již třetím rokem obtěžuje odpudivý chemický zápach, který se šíří v závislosti na směru větru od obce Prachovice.

Tímto žádáme o vyšetření, odkud zápach pochází a co obsahuje, a o zamezení jeho výskytu.

Petice je určena hejtmanovi Pardubického kraje – JUDr. Martinovi Netolickému Ph.D.

Petiční výbor: MVDr. Jakub Plachý, Karel Marek, PharmDr. Tereza Machová

Petice vznikla 20. března 2020.

 

Petici proti zápachu v okolí obce Prachovice podepsalo 212 lidí.

Jméno:*
Neplatný Vstup

Příjmení:*
Neplatný Vstup

Ulice a číslo domu:*
Neplatný Vstup

Město:*
Neplatný Vstup

PSČ:*
Neplatný Vstup

E-mail:*
Neplatný e-mail

Telefonní číslo:
Neplatný Vstup

Zaměstnání:
Neplatný Vstup

* Údaje označené hvězdičkou je třeba vyplnit.

Banner-stika

Sledujte nás: