Dioxinová blamáž v režii ČEZ

27.2.2018 - PRAHA | Tiskové zprávy
ČEZ operuje s nepřesnými údaji, říká Arnika
Foto: Markéta Šedivá, Arnika
Skupina ČEZ v podkladech pro hodnocení vlivu spalovny na životní prostředí tvrdí, že celkové emise toxických dioxinů do ovzduší jsou 25krát vyšší než uvádí Ministerstvo životního prostředí. Z materiálu ČEZ dále vyplývá, že většina emisí vzniká přírodními procesy, a navíc zcela opomíjí dioxinovou zátěž v popílku ze spaloven. Z těchto údajů pak elektrárenská společnost vyvozuje, že dopad spaloven na životní prostředí je zcela zanedbatelný. ČEZ tak na veřejnosti prezentuje lživé údaje, aby obhájila výstavbu spalovny u Mělníka.

V příloze k dokumentaci EIA k mělnické spalovně[i], která byla předložena k veřejnému připomínkování, ČEZ uvedl, že celkové emise dioxinů do ovzduší v České republice činí 740 g TEQ[ii]. Podle MŽP je odhad emisí dioxinů ve skutečnosti 25krát nižší než udává ČEZ. Na základě dotazu Arniky ohledně celkových emisí dioxinů do ovzduší to potvrdil Mgr. Pavel Gadas z odboru ochrany ovzduší MŽP: „Z hlášení podle Úmluvy o dálkovém přeshraničním přenosu škodlivin vyplývá, že hodnota národních emisí PCDD/F[iii] za rok 2016 je 29,26 g TEQ.“

Dioxiny-ovzdusi-MZP

Pro ilustraci, zkreslený údaj ČEZ o emisích 740 g TEQ představuje roční limitní dávku pro 14,5 miliard lidí, pokud by dioxiny přijali v potravinách[iv]. Po přepočtu množství dioxinů na obyvatele a srovnání s čísly, která hlásí státy z celého světa, by na tom podle ČEZ byla Česká republika o něco hůře než Keňa, 4x hůře než Kazachstán, Ukrajina nebo Argentina, 6x hůře než Rusko a 20x hůře než Čína, Velká Británie anebo 30x hůře než Indie.

Dioxiny-ovzdusi-dle-CEZ

ČEZ dále tvrdí, že 82,5 % emisí dioxinů vznikají přírodními procesy, např. při lesních požárech. „Většina dioxinů ve skutečnosti vzniká jako důsledek lidské činnosti, v chemické výrobě nebo spalováním chlorovaných látek. Mezinárodní panel odborníků spočítal podíl lesních požárů na emisích dioxinů jako velice malý. Pokud by v České republice shořely všechny lesy, na základě údajů odborníků by emise dioxinů dosáhly zhruba tří pětin ze 740 g TEQ,“ komentoval Petrlík další blamáž v materiálech ČEZ, které mají sloužit jako podklad pro schválení velké spalovny odpadů na Mělnicku.

Energetická společnost navíc informuje pouze o emisích dioxinů do ovzduší, na kterých se v ČR spalovny podílí méně než 0,5 %. Záměrně opomíjí  popílky a popel. V těch totiž spalovny vyprodukují tolik dioxinů, jako jsou emise těchto látek do ovzduší za celou republiku. „Samozřejmě záleží na tom, co se s dioxiny v popílcích děje dál. Už jsme se mnohokrát přesvědčili, že popílky ze spaloven se používají při různých rekultivacích anebo jako stavební materiál. A zde unikají kontrole a mohou se často šířit do okolního prostředí a kontaminovat ho. Ani nakládání s popílky z plánované spalovny ČEZ však příliš neřeší,“ doplňuje Petrlík.

Spalovny-dioxiny-celek

„ČEZ se nám snaží vymalovat svůj záměr jen v růžových barvách a přitom ještě ani neví, jakou přesně použije technologii spalování odpadů a čištění spalin. Hodně lidí v obcích z okolí elektrárny je naštvaných a zkreslování informací ČEZu určitě nepomůže, spíš naopak,“ soudí PhDr. Hana Beranová ze spolku Ekozahrada Pod věží z Horních Počapel, kde se výstavba spalovny plánuje.

Arnika a spolek z Horních Počapel v otevřeném dopise žádají ministra životního prostředí, aby hodnocení vlivu na životního prostředí, které se opírá mimo jiné o zcela zkreslující informace podávané ČEZ a zpracovatelem dokumentace EIA, vrátil jako chybné. Současně ministra požádaly o dohled nad pravdivým informováním veřejnosti o emisích a dalších údajích o perzistentních organických látkách„Nechceme nic víc, než plnění Stockholmské úmluvy, kterou Česká republika ratifikovala a podle které má veřejnost právo na přístup k aktualizovaným informacím a rovněž právo účasti při řešení problematiky látek, jako jsou dioxiny a jejich vlivů na zdraví a životní prostředí,“ uzavřel Petrlík.

Spalovny odpadů bývají velkým průmyslovým původcem dioxinů, z nichž některé jsou silně karcinogenní, reprotoxické a poškozují nervový a imunitní systém. Arnika dlouhodobě vliv spaloven na životní prostředí sleduje a informace o množství dioxinů v odpadech a emisích zveřejňuje na webu www.znecistovatele.cz.[i]Oficiální název stavby používaný ČEZem je Závod na energetické využití odpadu (ZEVO) Mělník. Reálně jde o spalovnu odpadů, která využívá páru k ohřevu vody a vytápění a je osazena turbínou k výrobě elektrické energie.

[ii] TEQ – dioxiny mají rozličnou toxicitu. Proto se při uvádění množství uvádí tzv. toxický ekvivalent, který vyjadřuje míru toxicity konkrétního typu dioxinu ve vztahu k tomu nejtoxičtějšímu z nich (2,3,7,8 tetrachlordibenzo-p-dioxin, TCDD)

[iii] PCDD/F - polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany, zkráceně dioxiny

[iv] Doporučený maximální příjem dioxinů (převážně potravinami) je 2 pg TEQ/kg tělesné váhy za den, tedy pro 70kg jedince je to 140 pg TEQ za den.

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí