Evropská unie zrušila recyklační výjimku pro toxický zpomalovač hoření PBDE

28.1.2020 - GÖTEBORG | Články
Foto: Markéta Šedivá
Evropská unie je o krok blíže k bezpečné recyklaci bez rizikových látek. Nově už nebude možné recyklovat plastové materiály s obsahem velmi toxických zpomalovačů hoření PBDE. Přestože používání konkrétně těchto zpomalovačů ve spotřebním zboží je celosvětově zakázáno, výjimky naopak recyklaci doposud umožňovaly. Kontaminované výrobky z recyklovaného plastu se znepokojivě vysokým množstvím zakázaných zpomalovačů PBDE a souvisejících látek, které převážně pochází z elektrošrotu, se tak dostávají na pulty obchodů a následně do domácností po celé Evropě. 

O zpomalovači hoření PBDE víme, že narušuje funkci štítné žlázy a u dětí způsobuje neurologické poruchy nebo poruchy pozornosti. Před deseti lety bylo jeho používání celosvětově zakázáno Stockholmskou úmluvou, avšak EU spolu s Brazílií, Kanadou, Kambodží, Japonskem, Jižní Koreou a Tureckem využily legislativní mezery a umožnily vyřazené plasty s obsahem PBDE nadále recyklovat. EU této praxi na svém území konečně učinila přítrž a díky tomu pomůže snížit výskyt dioxinů v produktech vyrobených z recyklovaných materiálů. V Arnice věříme, že ji bude zbývajících 6 zemí následovat.

Odborníci z Arniky, IPEN a dalších nevládních organizací v celoevropském výzkumu odhalili vysoké koncentrace toxických zpomalovačů hoření v dětských hračkách, kuchyňských náčiních a v dalším spotřebním zboží z recyklovaných plastů. Jednoznačně prokázali, že výjimka pro recyklaci je neudržitelná.

"EU učinila důležitý krok směrem k zastavení toxické recyklace. Povolení recyklovat jedny z nejnebezpečnějších látek do nových výrobků, přestože se celý svět snaží o jejich zákaz a odstranění z životního prostředí, bylo nebezpečným precedensem. Doufejme, že se EU z nešťastných rozhodnutí poučila a v budoucnu již nebudeme svědky podobné praxe," uvedla Jitka Straková, odbornice Arniky na toxické látky a koordinátorka pracovní skupiny IPEN pro dioxiny, PCB a odpady.

"Zpomalovače hoření PBDE se v přírodě nerozkládají a hromadí se v našich tělech. Vlády zemí se zavázaly, že budou tyto látky z životního prostředí a výrobků odstraňovat a zajistí jejich nevratné zničení. Ukončení recyklačních výjímek je důležitým krokem tímto směrem. EU ale pro zajištění čistého oběhového hospodářství zbývá podobných kroků ještě řada, například zajistit přísné limity a nástroje pro identifikaci PBDE v odpadech. Jen tak zabrání vývozu vysoce nebezpečných odpadních materiálů do rozvojových zemí," řekl Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady ze spolku Arnika.

„Recyklace toxických látek otevírá dveře nebezpečným chemikáliím v nových výrobcích včetně dětských hraček. To prostě není obhájitelné a naléhavě se to musí řešit. Doufáme, že Brazílie, Kanada, Kambodža, Japonsko, Jižní Korea a Turecko odstoupí od svých recyklačních výjimek na 10. konferenci ke Stockholmské úmluvě v roce 2021,“ dodal Joe DiGangi, vedoucí vědeckého a technického poradce IPEN.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu