Galvanovna v Horním Benešově

Moravskoslezský kraj, Horní Benešov, 2006 | Kauzy - Účast veřejnosti | Aktualizováno 4.6.2012
V květnu 2006 se obyvatelé Horního Benešova dozvěděli, že továrna společnosti HOBES v jejich městě se má rozrůst o galvanickou zinkovnu. V městečku je HOBES, největší výrobce zadlabacích zámků v České republice, jediným průmyslovým podnikem, a rozšiřování výroby by mělo zásadní vliv na kvalitu životního prostředí. Město leží v údolí a trpí zhoršenou kvalitou ovzduší. Z procesu galvanického zinkování mohou unikat některé toxické látky. Co je ale nejhorší: zinkovna má stát přímo uprostřed obytné zástavby. Od nejbližších domů má být vzdálena jen 15 metrů. V průběhu povolovacího řízení vyšlo najevo, že galvanovna má být umístěna v části továrny, která byla postavena „načerno“, bez stavebního povolení.

Centrum pro podporu občanů obyvatelům Horního Benešova od počátku radilo, jak postupovat, a poskytlo místním lidem nezbytnou právní i odbornou pomoc.

Obyvatelé Horního Benešova založili občanské sdružení Za zdravý život Hornobenešovska, aby se mohli stát plnoprávnými účastníky úředních jednání a správních řízení. Zákon zaručuje občanskému sdružení širší práva než jednotlivcům.

Emise, hluk a znečištění vod

Po prostudování dokumentace, předložené investorem, vyplynula na povrch hrozící rizika. Největší problémy představuje hluk. Předpokládaná hluková zátěž je na samé hranici zákonného limitu, přitom do výpočtů není započítán hluk z plánované trafostanice, která má celý areál napájet elektřinou. Splnění zákonných norem je tudíž prakticky vyloučené. Další problém představují možné emise do ovzduší. Horní Benešov se nachází ve východním výběžku Nízkého Jeseníku mezi kopci Benešovem a Stražiskem a díky této poloze patří již dnes mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Nově mají přibýt emise nebezpečných sloučenin chlóru, zinku a fluoridů. Obyvatelé se obávají také zhoršení kvality odpadních vod.

Záměr společnosti Hobesv musel nejprve projít procesem hodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA), který řídil Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Proces začal v dubnu 2006 a byl ukončen už ve zjišťovacím řízení. Kraj usoudil, že vliv provozu na prostředí a zdraví lidí nebude významný.

Společnost Hobes tvrdí, že v současné době musí pozinkování svých výrobků zadávat externím dodavatelům, což zvyšuje náklady na dopravu a komplikuje celou výrobu. Podle vedení firmy neexistuje k vybudování galvanické zinkovny žádná alternativa. Investor původně předpokládal uvedení galvanické zinkovny do plného provozu už v srpnu 2006. Závod by měl vyrábět v nepřetržitém provozu s roční kapacitou 300 až 360 tisíc čtverečních metrů pozinkovaného materiálu.

„Černá“ přístavba v továrně

Zinkovna má vzniknout v prostoru bývalé kotelny stávajícího závodu, který měl být podle původních plánů přebudován na kanceláře, kantýnu a expedici. Později byla v této části závodu bez stavebního povolení vybudována strojovna, sklad, a dokonce i skladiště nebezpečných chemikálií. Porušování zákonů společností HOBES je jednou z hlavních příčin obav místních obyvatel. Firma již prokázala svou neserióznost a je obtížné uvěřit slibům, že galvanická zinkovna nezhorší životní prostředí. Přestože proces hodnocení vlivu stavby na životní prostředí byl ukončen bez stanovení omezujících podmínek pro továrnu, občané se nevzdávají. Sepsali petici proti výstavbě zinkovny, kterou předloží zodpovědným politikům i úřadům, jsou připraveni se účastnit i správních řízení a hájit svá práva při vydávání nezbytných povolení.

Hodnocení vlivů na životní prostředí

Informace o hodnocení v rámci tzv. procesu EIA je možné najít na stránkách centrálního informačního systému.

Více z této kategorie: Špinavý vzduch na Ostravsku »

Banner-stika

Sledujte nás: