Skuteč - park nebo supermarket

Pardubický kraj, Skuteč, 2006 - 2009 | Kauzy - Účast veřejnosti | Aktualizováno 27.9.2015
V polovině roku 2006 představila společnost Plus svůj plán postavit ve Skutči na Pardubicku nový supermarket. Měl vzniknout v Družstevní ulici na místě zelené plochy s dětským hřištěm. Místní obyvatele takový nápad zaskočil. Založili proto Občanské sdružení Za zelenou Skuteč a vstoupili do probíhajícího povolovacího procesu. Obávali se, že supermarket poškodí životní prostředí, stavba by si totiž mimo jiné vyžádala vykácení padesáti zdravých stromů. Na území města jsou přitom jiné lokality, které by byly ke stavbě vhodnější.

Zelená plocha podél Družstevní ulice je posledním místem využívaným k rekreaci a odpočinku obyvatel tamního sídliště. Lidé očekávali spíše vysazení dalších stromů a citlivou regeneraci oblíbené přírodní plochy, než její zástavbu. Nepříjemně je proto překvapilo rozhodnutí zastupitelstva, které obecní pozemek bez jakékoliv veřejné debaty prodalo soukromému investorovi.

V Družstevní ulici jsou vinou blízkého silničního obchvatu města překračovány hygienické limity pro hluk. K zátěži životního prostředí přispívá také doprava kameniva z nedalekých lomů Litická a Leštinka. Lze předpokládat, že výstavba supermarketu s parkovištěm by přitáhla další auta a nevyhovující stav by se ještě zhoršil.

Vedle dopravní zátěže, rušení hřiště a kácení stromů kritizovali občané i celkový záměr. Obávali se toho, že hala supermarketu zničí estetickou hodnotu krajiny. Nelíbil se jim ani plán vybudovat protihlukovou stěnu v těsné blízkosti obytných domů.

Parku se zastal soud

Přestože obyvatelé souhlasili s potřebou nové prodejny ve svém městě, rozhodli se účastnit správních řízení a prosazovat umístění supermarketu ve vhodnější lokalitě, kde nedojde ke kácení stromů a záboru zelené plochy. Ke stavbě prodejny by podle nich bylo možné využít například pozemky vedle silničního obchvatu nebo část nevyužitého areálu bývalé továrny Botana.

Od roku 2006 probíhalo řízení o povolení kácení. Odbor životního prostředí požadavky lidí neuznal a povolil vykácení parku.

V následujícím roce proběhlo územní řízení a stavební úřad povolil umístění stavby supermarketu podle původního návrhu. Jako problematické se ukázalo, že vzhledem k parametrům stavby není povinné posuzovat vliv záměru na životní prostředí v procesu EIA, a občané tak fakticky nemohou uplatnit požadavek na posouzení umístění stavby v různých lokalitách. Občanské sdružení se nicméně odvolalo ke krajskému úřadu, který následně rozhodnutí stavebního úřadu ve Skutči zrušil.

Investor začal jednat

ParkV roce 2008 padnul v kauze přelomový rozsudek Nejvyššího správního soudu, který se zabýval žalobou proti vydanému povolení ke kácení stromů. Soudci konstatovali, že k vydání povolení nebyl důvod, protože stavba dosud nezískala pravomocné stavební povolení. Ještě významnější bylo obecnější vyjádření soudu: podle něj nesmí být výstavba jakékoliv budovy automaticky považována za důvod k vydání povolení ke kácení stromů. V konkrétním správním řízení je nutné vždy posuzovat, zda zájem na stavbě převažuje nad veřejným zájmem na zachování zeleně. Tento výklad má dalekosáhlý význam pro desítky dalších případů po celé České republice, kde se vede spor o kácení stromů kvůli novým stavbám.

pdfRozsudek Nejvyššího správního soudu v kauze Skuteč2.11 MB

V lednu roku 2009 stáhl investor svou žádost o povolení ke kácení, protože začalo být zřejmé, že bez stavebního povolení úřady nemohou kácení povolit. V únoru téhož roku nicméně vydal stavební úřad ve Skutči nové územní rozhodnutí, kterým povolil supermarket do zelené plochy umístit. Proti takovému postupu se znovu odvolalo Občanské sdružení Za zelenou Skuteč, a opět bylo úspěšné – krajský úřad argumenty uznal a povolení zrušil.

§ Občané dosáhli vydání přelomového rozsudku, který říká, že soukromý zájem na komerční výstavbě není automaticky důležitější, než veřejný zájem na zachování zeleně. Díky účasti v řízení o kácení stromů se lidem podařilo zachránit park – stavba nakonec vůbec nebyla povolena.

Developerská společnost Agile začala po svém druhém neúspěchu ve správních řízeních vyjednávat s městem a ve spolupráci s ním nabídla obyvatelům z okolí plánovaného supermarketu finanční kompenzaci za zhoršení životního prostředí. Občané se rozhodli vyjádřit svůj názor v tajném hlasování, přičemž jeho výsledek měl být závazný pro další kroky občanského sdružení. Výsledek byl jednoznačný: většina lidí hlasovala pro zachování zeleně a kompenzace odmítla.

Ve stejné době se objevil další investor, který přišel s plánem postavit supermarket za obchvatem města – tedy v lokalitě, kterou od počátku navrhovalo místní sdružení. Nyní se tedy stavba realizuje tam, kde nikomu nebude překážet.

4 miloslava-filipi„Ihned po volbách starosta znovu otevřel výstavbu supermarketu v Družstevní ulici. Zástupci občanského sdružení prohlásili, že se jejich názor na výstavbu nezměnil, ale že bude nutno zjistit názor obyvatel. Na základě toho starosta obeslal všechny obyvatele bytovky dopisem a zároveň svolal dvě schůzky, na kterých vysvětloval a přesvědčoval k souhlasu se stavbou. Nicméně anonymním hlasováním se většina obyvatel vyslovila proti stavbě supermarketu.“

Miroslava Filipi, učitelka anglického jazyka

Další informace jsou dostupné na stránkách Sdružení za zelenou Skuteč.

SkutečZachráněný park ve Skutči v roce 2012 (foto: Miroslava Filipi)

Banner-stika

Sledujte nás: