Okraj parku zabraly soukromé zahrady

Praha 6, Kotlářka, 2008 - 2012 | Kauzy - Účast veřejnosti | Aktualizováno 19.2.2013
Repro: ING Real Estate
Spory o rezidenční komplex Hanspaulka v Praze 6 se táhly několik let. Společnost ING Real Estate chtěla stavět na samém okraji zalesněné rokle Kotlářky, která slouží ke sportu a procházkám. Na svazích navíc žijí chráněné druhy živočichů. Nakonec došlo ke kompromisu: hranice nové zástavby byla stanovena na 15 metrů od okraje rokle, ING slíbila, že nezasáhne do vegetace na svazích a zachová tak útočiště pro živočichy. Místní občané se zavázali, že za takových podmínek nebudou stavbě bránit. A starosta Prahy 6 slíbil, že z Kotlářky udělá veřejný park.

V této době již bylo vydáno povolení k umístění stavby i stavební povolení. Podle tehdejších prohlášení ING měl na Hanspaulce vyrůst soubor vil mimořádné architektonické kvality, který by se vyrovnal funkcionalistickým klenotům na Babě ze 30. let. Územního i stavebního řízení se účastnilo místní občanské Sdružení přátel Hendlova dvora, které chrání životní prostředí rezidenčních čtvrtí Prahy 6 – Hanspaulky a Baby. Kotlářka má pro zdejší starousedlíky zvláštní význam – v 80. letech 20. století se v rokli hrály bigbeatové koncerty i první zápasy legendární Hanspaulské ligy.

Zdánlivě idylickou situaci po dohodě investora, městské části a místních občanů dramaticky narušily události z léta 2008. Společnost ING Real Estate Development porušila platné územní rozhodnutí a začala rokli devastovat. V místě, kde se podle platných povolení nemělo nikdy stavět, byly najednou bez povolení vykáceny desítky stromů a keřů. Do rokle byla navozena skládka zeminy. Na pozemcích označených v územním plánu jako krajinná zeleň začaly v masivním měřítku vyrůstat ploty, které měly rozšířit zahrady obyvatel nových vil na úkor veřejně přístupného území.

Jak se později ukázalo, developer prodal majitelům vil větší pozemek, než který umožňovalo využívat platné územní rozhodnutí – k zahradám byly svévolně připojeny a prodány také přírodní svahy rokle. Nic netušící majitelé pak začaly „svoje“ svahy kácet a upravovat do podoby zahrad.

Soud se zastal živočichů

Rokle je podle odborných posudků, zadaných občany a Správou chráněné krajinné oblasti České kras, domovem desítky ohrožených druhů živočichů chráněných zákonem – jde zejména o ještěrky, slepýše a různé druhy hadů a žab. ING zpočátku vůbec nepožádala o vydání výjimek z ochranných podmínek těchto druhů živočichů (podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), které by jí umožnily na okrajích rokle stavět. Později sice úřady výjimky vydaly, ale po žalobě občanského sdružení je zrušil soud.

V praxi to znamená, že po zrušení výjimek začala být sporná platnost samotného územního rozhodnutí na všech třiačtyřicet viladomů. Nicméně povolení ke stavbě plotů na svahu rokle ani ke kácení stromů v jižní části pozemků nebylo vydáno nikdy.

Park postupně ožívá

Městská část Praha 6 uznala hodnoty Kotlářky pro místní obyvatele. Už v programovém prohlášení obecní rady pro období 2006 – 2010 se objevil závazek zahrnout rokli do plánovaného Centrálního parku Hanspaulka, celý prostor upravit, vytvořit naučnou stezku a vysázet nové stromy. Nutno podotknout, že radnice později na svůj slib zapomněla.

§ Nebýt občanského sdružení, lidé by se vůbec nedozvěděli, že úřady projednávají výstavbu vilového komplexu. Odborníci sdružení, kteří znali detailně územní rozhodnutí, dokázali odhalit, že investor staví na pozemcích, kde měla zůstat veřejná zeleň.

Výsadba stromů byla také jednou z povinností, které uložil stavební úřad firmě ING Development jako náhradu za masivní kácení spojené s výstavbou vil. Kvalita práce developera je dodnes patrná: v rokli jsou sice desítky mladých stromů, avšak ani pět let po výsadbě prakticky nerostou, řada z nich již uhynula a ostatní k tomu nemají daleko.

Místnímu občanskému sdružení se podařilo zabránit vykácení dalších pozemků na svahu Kotlářky. Členové sdružení vysvětlili majitelům vil, že svahy jsou domovem chráněných živočichů a že ING tyto pozemky vůbec neměla prodat. Stavební úřad pro Prahu 6 také nařídil odstranit nepovolené ploty a uvést svahy rokle do původního přírodního stavu.

Protože bylo jasné, že městské části ani developerovi neleží osud Kotlářky příliš na srdci, rozhodli se místní obyvatelé řešit problém sami. V roce 2010 nechali v parku na vlastní náklady vysázet desítky vzrostlých stromů a ošetřit původní dřeviny. Při víkendových brigádách vyklízeli lidé z lesa odpadky, prořezávali nálety a upravovali cesty. V parku vznikla nová pěší cesta spojující Kotlářku se zámečkem Hanspaulka. Dnes dosahují vysázené stromy více než čtyř metrů a působí majestátním dojmem. Kotlářka slouží tak jako dřív procházkám a odpočinku a na tamním hřišti s trávníkem je pořád živo.

1 pokorny_kotlarkaMichael Pokorný, právník„Ze strany developerů a kamarádů bývalého vedení magistrátu je na přírodní území Hanspaulky a Kotlářky vyvíjen obrovský tlak na výstavbu luxusních rodinných domů. Kdyby se do kauzy nezapojilo občanské sdružení, tak by nikdo o ničem nevěděl. Informace se vyvěšují na úředních deskách, ale běžný člověk nechodí denně na úřady. Jedinou možností je tak účastnit se prostřednictvím občanských sdružení probíhajících správních řízení.“

Více informací: http://prohanspaulku.cz

Banner-stika

Sledujte nás: