Institut pro testování a certifikaci a.s. (ITC Zlín)

 • Stanovované skupiny chemických látek

  Těžké kovy, PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky, Ftaláty, Adipáty, Fenoly (včetně bisfenolu A), PFC - perfluorované látky, Dusičnany a dusitany, Chloridy, bromičnany, fluoridy, Sulfidy, hydrogensulfidy a volný sirovodík , Stanovení chemické spotřeby kyslíku, Stanovení PH
 • Matrice

  voda pitná, voda povrchová, voda podzemní, voda odpadní, hračky, plasty, výluhy, odpady, obaly na potraviny a vody, stavební materiály
 • Akreditace

  Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1004 Autorizace Ministerstvem zdravotnictví pro vyšetřování zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do přímého styku s vodou, výrobků pro děti do tří let a výrobků přicházejících do styku s potravinami a pokrmy.
 • Adresa

  Třída Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín - Louky
 • Kraj

  Zlínský
 • Kontaktní osoba

  Ing. Věra Vilímková
 • Email

  analyt@itczlin.cz
 • Telefon

  601 577 389
 • Autor

  Karolína Brabcová
 • Email autora

  toxik@arnika.org


Aktualizováno 15.4.2015

Banner-stika

Sledujte nás: