Kruščica slaví! Soud odebral elektrárnám i zbývající povolení

14.12.2018 - NOVI TRAVNIK (BOSNA A HERCEGOVINA) | Novinky
Foto: Markéta Šedivá / Arnika
Obyvatelé bosenské vesnice Kruščica uspěli se žalobami proti dvěma plánovaným vodním elektrárnám. Jejich námitkám proti územním a stavebním povolením vyhověl v pátek kantonální soud (1). Lidé stavbu blokují už téměř šestnáct měsíců a kauzy si během toho všimla i významná zahraniční média (2). Kontroverzní projekty by v případě realizace významně znehodnotily okolní přírodu i zdroj pitné vody.  

Pro místní se jedná o průlomové rozhodnutí. V právním zastoupení zahájili spor proti obnovení územních a stavebních povolení pro malé vodní elektrárny Kruščica 1 a Kruščica 2. O projektech nebyli prý dostatečně informováni nebo zapojeni do klíčových rozhodovacích procesů.

"Jsme rádi, že konečně došlo k nějakému zlepšení a jsme upřímně vděčni všem organizacím a dobrým lidem za jejich podporu. V současné době jsme nejšťastnější vesnicí v Bosně a Hercegovině," uvedla Amela Zukan, jedna z "chrabrých žen z Kruščice" (3).

Jejich žaloba byla reakcí na postup Ministerstva pro územní plánování, výstavbu a ochranu životního prostředí Středobosenského kantotnu, které v opakovaném řízení nezohledňovalo názory občanů a povolení obnovovalo. Soud v pátek minulého týdne vyhověl všem čtyřem podaným stížnostem.

Viktor Bjelić z Centra pro životní prostředí tvrdí, že "toto rozhodnutí kantonálního soudu je jediný možný výsledek, neboť ministerstvo neobnovilo jednání o sporných povoleních s ohledem na zjištěné skutečnosti. Toto rozhodnutí dává moci obyvatelům Kruščice, aby dále trvali na svých požadavcích a usilovali o ukončení smluv o obou vodních elektrárnách," uvedl ekolog z Banja Luky. 

“Mám obrovskou radost. Místní jsou z celé kauzy velmi unavení. Aby zabránili ilegální výstavbě, vytvořili systém směn a dnem i nocí blokovali most přes řeku Kruščica. Střídala se celá vesnice a nějaký průlom už moc potřebovali,” popisuje za Arniku Zuzana Vachůnová, koordinátorka projektu na ochranu bosenských řek.

Letos v červnu kantonální soud v Novém Travniku odňal oběma elektrárnám environmentální povolení. Teď organizace i jednotlivci z Koalice na ochranu řek Bosny a Hercegoviny slaví významné vítězství v "bitvě na Kruščici".

Evropský parlament navíc nedávno vynesl usnesení, které zdůrazňuje environmentální rizika výstavby malých vodních elektráren a zdůrazňuje, že jsou v rozporu s environmentálními normami Evropské unie (4).

Případů jako je Kruščica je ale mnohem více. Řekám v Bosně a Hercegovině hrozí zastavění až 300 vodními elektrárnami. To v praxi znamená přehrazení veškerých tamních řek, které jsou posledními divokými řekami celé Evropy s nevyčíslitelnou přírodní hodnotou. Díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR a jeho programu transformační spolupráce Transition pomáhá Arnika místním komunitám jako je ta v Kruščici v boji proti ekonomicky a sociálně nesmyslným projektům. Podpořte naši práci na www.arnika.org/reky.


(1)
Ukinute sve dozvole za gradnju hidroelektrane na Kruščici (Vitez.info)
Sud presudio u korist građana: Ukinute sve dozvole za gradnju hidroelektrane na Kruščici (Avaz.ba)

(2)
'They dammed everything' - Bosnia's hydropower gone sour (BBC.com)
A Balkan Dam Boom Imperils Europe’s Wildest Rivers (E360.yale.edu)
Another victory for the “Brave Women of Kruščica” (Euronatur.org)
A tale of two communities successfully resisting the Balkan hydropower tsunami (Bankwatch.org)

(3) Přezdívku získaly místní obyvatelky poté, co byly v srpnu 2017 násilně nepadeny policejními jednotkami. O několik dní později lidé nazvali ubráněný most "Most Hrabrih žena Kruščice".

(4) European Parliament warns Balkan countries to stop destructive hydropower (Bankwatch.org)

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2018 (2018/2144(INI)): Evropský parlament, [...] 45. naléhavě žádá Evropskou banku pro obnovu a rozvoj a Evropskou investiční banku, aby přehodnotily podporu, již poskytují projektům vodních elektráren, a aby ukončily financování veškerých projektů uskutečňovaných v chráněných oblastech nebo projektů, u nichž nebylo provedeno náležité posouzení vlivů na životní prostředí ex ante; (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0482+0+DOC+XML+V0//CS)

 

bih project

Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí