Laboratoř M O R A V A s.r.o.

 • Stanovované skupiny chemických látek

  Těžké kovy, Rtuť, PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky, Pesticidy organochlorované, Pesticidy, PCB (polychlorované bifenyly), VOC - těkavé organické látky, Dusičnany a dusitany, Chloridy, bromičnany, fluoridy, Stanovení chemické spotřeby kyslíku, Stanovení PH, Stanovení nepolárních extrahovatelných látek
 • Matrice

  voda pitná, voda povrchová, voda podzemní, voda bazénová, voda odpadní, půda, potraviny, krmiva, výluhy, odpady, kaly, sedimenty
 • Akreditace

  Chemické a mikrobiologické rozbory vod, vodných výluhů, pevných matric (odpadů, půd, kompostů, rostlin, potravin, krmiv), impregnačních prostředků, kontrola kontaminace povrchů potravinářských provozů, testy toxicity a vzorkování vod, odpadů, půd a zemědělských produktů
 • Adresa

  Oderská 456, 742 13 Studénka
 • Kraj

  Moravskoslezský
 • Kontaktní osoba

  RNDr.Vladimíra Bryndová
 • Email

  bryndova@laborator-morava.cz
 • Telefon

  556 400 333
 • Autor

  Karolína Brabcová
 • Email autora

  toxic@arnika.org


Aktualizováno 13.2.2015

Banner-stika

Sledujte nás: