RECETOX - Masarykova univerzita

 • Stanovované skupiny chemických látek

  PCDD a PCDF - dioxiny a furany, PCB (polychlorované bifenyly), PBDE - polybromované difenyletery
 • Matrice

  voda povrchová, půda, vnitřní ovzduší, vnější ovzduší, lidské tkáně (moč, krev, vlasy), potraviny, zvířecí tkáně, krmiva, výluhy, sedimenty
 • Akreditace

  Chemické analýzy potravin, krmiv, biologického materiálu a vzorků životního prostředí
 • Adresa

  Kamenice 753/5, pavilon A29, 625 00 Brno
 • Kraj

  Jihomoravský
 • Kontaktní osoba

  Mgr. Rostislav Červenka, Ph.D.
 • Email

  pribylova@recetox.muni.cz
 • Telefon

  549 495 338
 • Autor

  Karolína Brabcová
 • Email autora

  toxic@arnika.org


Aktualizováno 17.2.2015

Banner-stika

Sledujte nás: