Nebezpečí vzniku nových POPs při zpracování popílků v cementárnách

30.7.2017 - PEKING | Články
Cementárna ve městě Fu-šun v čínské severovýchodní provincii Liao-ning (ilustrační foto)
Foto: JtWang, Wikimedia Commons
V Číně některé cementárny mimo jiné používají při výrobě cementu také popílky ze spaloven komunálních odpadů. Čínští vědci však zjistili, že to způsobuje problémy, protože dochází ke vzniku nových toxických látek v podobě polychlorovaných naftalenů (PCN), tedy látek podobných polychlorovaným bifenylům (PCB).

V Číně s rostoucí kapacitou spaloven komunálních odpadů musí řešit otázku, co dělat se zbytkovým odpadem, který spalovny produkují. Největší problémy jsou s popílkem obsahujícím vysoké koncentrace toxických látek. Část se ho proto snaží využívat při výrobě cementu. To se však ukazuje rovněž jako problematické, protože v procesu výroby cementu není zcela zmapováno formování nových perzistentních organických látek vznikajících jako nezamýšlené vedlejší produkty, označované zkratkou POPs. K těmto látkám se řadí například polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (zkráceně dioxiny).

Čínští vědci se ve dvou cementářských pecích, kde se spoluzpracovává popílek ze spaloven odpadů, zaměřili na sledování mechanismů tvorby další skupiny UPOPs, kterou jsou polychlorované naftaleny (PCN). Průměrné koncentrace PCN ve vzorcích kouřových plynů byly 710 ng/m3. Ve vzorcích částic odebraných z různých fází procesu v cementárnách pak byly PCN zjištěny v rozmezí od 1,1 do 84,7 ng/g. Tři místa zahrnující předehřívač vzduchu, zvlhčovací věž a rukávový filtr byla identifikována jako hlavní úložiště PCN v cementárnách, které spoluzpracovávají popílek ze spalování komunálních odpadů.

Distribuce PCN byla podobná jako u dioxinů, což naznačuje možnost současné kontroly vzniku PCN a dioxinů v cementářských pecích, které spoluzpracovávají popílek.

Podle našeho názoru je lepší si se vznikem nových POPs nezahrávat a použít k rozkladu dioxinů v popílcích některou z nespalovacích technologií anebo se jejich vzniku vůbec vyhnout, tedy odpady nespalovat, ale předcházet jim, třídit je a recyklovat.

S použitím článku: Liu, G., et al. (2016). "Distributions, profiles and formation mechanisms of polychlorinated naphthalenes in cement kilns co-processing municipal waste incinerator fly ash." Chemosphere 155: 348-357.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu