Největší znečišťovatelé v Plzeňském kraji: kalírna, energetika a výroba plastů

31.10.2007 - PLZEŇ | Tiskové zprávy
Největšími znečišťovateli Plzeňského kraje jsou provozy Plzeňské energetiky, Centrální zdroj tepla Plzeňské teplárenské a Bodycote HT, s.r.o. Plzeň. Posledně jmenovaný provoz se dostal na první příčku firem vypouštějících nejvíce potenciálně rakovinotvorných a rakovinotvorných látek díky emisím tetrachlorethylenu. Další příčky v žebříčku největších zdrojů úniků rakovinotvorných a potenciálně rakovinotvorných zaujímají výrobny plastů jako například Duno CS, s.r.o. Dýšina anebo Plzeňské dílo díky emisím styrenu.

Největšími znečišťovateli Plzeňského kraje jsou provozy Plzeňské energetiky, Centrální zdroj tepla Plzeňské teplárenské a Bodycote HT, s.r.o. Plzeň. Posledně jmenovaný provoz se dostal na první příčku firem vypouštějících nejvíce potenciálně rakovinotvorných a rakovinotvorných látek díky emisím tetrachlorethylenu. Další příčky v žebříčku největších zdrojů úniků rakovinotvorných a potenciálně rakovinotvorných zaujímají výrobny plastů jako například Duno CS, s.r.o. Dýšina anebo Plzeňské dílo díky emisím styrenu.

Energetické provozy vypustily nejvíce skleníkových plynů a látek způsobujících kyselé srážky. V míře znečišťování těmito látkami je následoval podnik Škoda Steel a zemědělské provozy. Teplárna Plzeňské energetiky ELÚ III v Tylově ulici vypustila do ovzduší velké množství rtuti a Škoda Power zase předala vysoké množství rtuti v odpadech, což ji dostalo dokonce na páté místo v celostátním žebříčku původců rtuti. Takové jsou hlavní výsledky analýzy, kterou zpracovalo sdružení Arnika pro Plzeňský kraj na základě dat, jež sloužila jako podklad pro Integrovaný registr znečišťování (IRZ) za rok 2006.

Protože každá látka působí jinak na lidské zdraví či na životní prostředí, není možné určit největší znečišťovatele pouhým součtem vypouštěných emisí. Arnika se proto soustředila na rakovinotvorné látky, látky poškozující rozmnožování (reprotoxické), mutagenní látky, skleníkové plyny, látky poškozující ozónovou vrstvu Země, plyny přispívající ke tvorbě kyselých srážek, látky nebezpečné pro vodní organismy, perzistentní organické látky, styren a rtuť.

Informace do registru letos ohlásilo 54 provozů na území Plzeňského kraje, což je o tři méně ve srovnání s minulým rokem. Nejčastěji ohlašovanou látkou byl amoniak (čpavek) v emisích do ovzduší, dále pak chrom v přenosech odpady.

Posouzení největších znečišťovatelů je velmi složitým procesem, při němž je nutné zohlednit řadu odborných aspektů, jejichž rozsah není možné jednoduše vylíčit v tiskové zprávě. Pro úplné pochopení posuzovaných kritérií proto doporučujeme navštívit internetovou stránku /irz, kde Arnika zveřejňuje celou analýzu IRZ včetně vysvětlení použitých postupů a kritérií pro výběr látek. Kraj Vysočina je pátým krajem, pro který Arnika zveřejnila krajský žebříček největších znečišťovatelů podle IRZ. Bude následovat Liberecký kraj.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí