Největšími znečišťovateli Plzeňského kraje jsou energetické provozy v Plzni

21.11.2006 - PLZEŇ | Tiskové zprávy
Největšími znečišťovateli Plzeňského kraje jsou provozy Plzeňské energetiky a Centrální zdroj tepla Plzeňské teplárenské. Energetické provozy vypustily nejvíce skleníkových plynů a látek způsobujících kyselé srážky. Centrální zdroj tepla také předal nejvíce rtuti v odpadech. Takové jsou hlavní výsledky analýzy dat provozů v Plzeňském kraji, jež posloužila jako podklad pro Integrovaný registr znečišťování (IRZ) za rok 2005, a kterou dnes zveřejnilo sdružení Arnika. IRZ je veřejně přístupný na internetových stránkách www.irz.cz.

Protože každá látka působí jinak na lidské zdraví či na životní prostředí, není možné určit největší znečišťovatele pouhým součtem vypouštěných emisí. Arnika se proto soustředila na rakovinotvorné látky, látky poškozující rozmnožování (reprotoxické), skleníkové plyny, plyny přispívající ke tvorbě kyselých srážek, styren a rtuť.

„Na jednom z provozů v Plzeňském kraji lze také demonstrovat, jaké informace se už za dva roky veřejnost z IRZ nemusí dozvědět. Provoz firmy Duno CS, s.r.o. Dýšina za rok 2005 vypustil 335 kg styrenu. Ve srovnání s celorepublikovými rekordmany, u nichž se tyto úniky počítají na tuny, to sice není mnoho, ale přesto to z hlediska lidí bydlících v sousedství není zanedbatelné množství. Právě většina zdrojů znečišťování styrenem nebude podle nového zákona muset do IRZ ohlašovat svoje celoroční úniky, protože nespadají do žádné z vyjmenovaných průmyslových činností, na něž se má registr od roku 2007 vztahovat. Považujeme to za výrazné omezení práva veřejnosti na informace o životním prostředí,“ poukázal dnes v návaznosti na zveřejnění analýzy IRZ pro Plzeňský kraj vedoucí kampaně Arniky Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík.

Informace do registru letos ohlásilo 58 provozů na území Plzeňského kraje, což je o pět více ve srovnání s minulým rokem. Nejčastěji ohlašovanou látkou byl amoniak (čpavek) v emisích do ovzduší, dále pak měď v přenosech odpady.

Žebříčky provozů, které vypouštějí nejvíce škodlivin do vzduchu, vody, půdy či odpadů, zveřejňuje Arnika již druhým rokem. „V IRZ veřejnost nenajde přehlednou souhrnnou tabulku, ze které by bylo možné snadno vyčíst, kdo patří k největším znečišťovatelům prostředí. Protože ani vláda dosud nepřišla s komplexním programem, který by motivoval firmy ke snižování vypouštěných škodlivin, zůstává tato databáze jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak snížit emise toxických látek z konkrétních provozů. Žádná firma totiž nestojí o pověst největšího znečišťovatele životního prostředí, a proto se snaží sestoupit alespoň o nějakou příčku níž. V USA se díky zprovoznění registru a programu motivujícímu ke snižování množství vypouštěných látek podařilo snížit emise toxických látek o 46 % během pěti let,“ uvedl tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička.

Posouzení největších znečišťovatelů je velmi složitým procesem, při němž je nutné zohlední řadu odborných aspektů, jejichž rozsah není možné jednoduše vylíčit v tiskové zprávě. Pro úplné pochopení posuzovaných kritérii proto doporučujeme navštívit internetovou stránku Budoucnost bez jedů, kde Arnika zveřejňuje celou analýzu IRZ včetně vysvětlení použitých postupů. Arnika rovněž postupně zveřejnila žebříčky největších znečišťovatelů po jednotlivých krajích České republiky. Plzeňský kraj tuto přehlídku uzavírá.

Poznámka: Dne 21. 11. 2006 v 17:21 hodin jsme na základě informací společnosti Bodycote Heat, s.r.o. Plzeň vymazali tuto společnost z tiskové zprávy a z tabulky na našich internetových stránkách, kde původně figurovala jako jeden z významných znečišťovatelů. Do integrovaného registru znečišťování se však její jméno dostalo patrně chybou při zpracování dat na Ministerstvu životního prostředí, které je garantem pravdivosti informací v IRZ. Ani sdružení Arnika ani samotná společnost nenese za tuto chybu odpovědnost.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu