Nevyhánějte přírodu a chraňte Labe, vyzývá Arnika

14.3.2012 - DĚČÍN | Tiskové zprávy
Předtím, než budou definitivně vyhnáni z labského kaňonu, se dnes zástupci ohrožené přírody shromáždili na břehu Labe v Děčíně. Bobři, lososi, úhoři i vydry si „balí kufry", protože je odtud vyhání neschopnost české vlády chránit zdejší přírodu tak, jak ji k tomu vyzývají odborníci i Evropská komise. Happening Arniky se koná při příležitosti Mezinárodního dne akcí proti přehradám, pro řeky, vodu a život. Je spojený s představením výzvy Chraňte řeku Labe, kterou Arnika apeluje na ministra životního prostředí, jeho úřad i celou vládu, aby doplnili národní seznam lokalit chráněných soustavou Natura 2000. Kromě jiného v něm totiž dosud chybí část labského údolí mezi Litoměřicemi a Děčínem, který byl z ochrany účelově vyjmut kvůli plánům na stavbu jezu.

„Příroda labského údolí je opravdu unikátní. Vláda České republiky musí v souladu s mezinárodními dohodami toto přírodní dědictví chránit a nedopustit jeho poškozování,“ říká vedoucí kampaně Člověk a voda Jana Vitnerová z Arniky. „Na jedné straně máme přírodu, ze které mohou mít užitek obyvatelé celého regionu, na straně druhé projekt, který má přinést zničení těchto hodnot. Přínos vynaložených miliard je více než sporný,“ dodala Jana Vitnerová.

Arnika ve své výzvě požaduje urychlené doplnění národního seznamu evropsky významných lokalit včetně zařazení českého toku dolního Labe a zároveň odmítnutí jakýchkoliv staveb v evropsky významných lokalitách včetně těch, které byly k doplnění doporučeny na biogeografickém semináři v březnu 2011. Výzvu při jejím vzniku podpořili například Josef K. Fuksa, předseda Českého ramsarského výboru, David Pithart, hydrobiolog a předseda Koalice pro řeky, Karel Kubát, botanik a pedagog Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem nebo Valdemar Grešík, člen Rady města Děčín.

Natura 2000 chrání živočišné a rostlinné druhy a jejich biotopy. Labské údolí si zasluhuje ochranu nejen kvůli výskytu chráněných živočichů, jako je bobr evropský, vydra říční, úhoř říční a vracející se losos obecný. Řeka tu také vytváří štěrkopískové náplavy, které byly dříve na Labi i na dolní Vltavě obvyklé, vymizely ale právě po stavbě jezů a přehrad. V ČR jich zbývá posledních několik hektarů. Jsou biotopem například pro kriticky ohrožený drobnokvět pobřežní a vzácné druhy hmyzu.

V květnu předloňského roku zaslaly neziskové organizace spolu s odborníky stížnost Evropské komisi na nedostatečnost národního seznamu lokalit chráněných v síti Natura 2000. Loni v srpnu pak Evropská komise tyto požadavky uznala za oprávněné a doporučila urychlené doplnění národního seznamu. Pokud Česká republika nesplní povinnost doplnit seznam evropsky významných lokalit, hrozí sankce, které mohou vyústit až v pokutu 100 000 eur denně*. Evropská komise může také zvolit sankce ve formě pozastavení plateb do operačních programů, zejména tam, kde se dotýkají právě lokalit Natury 2000. V roce 2003 tak učinila v německé spolkové republice Sasko, která následně chybějící lokality promptně doplnila.

* Evropská komise nejprve zahájí přestupkové řízení, v němž bude česká strana opět vyzvána k doplnění národního seznamu evropsky významných lokalit. V případě, že nedojde k nápravě, může být podána žaloba k Evropskému soudnímu dvoru, která může skončit zmíněnou pokutou.

 

Výzva Chraňte řeku Labe »

 

Další informace

Projekt jezu na Labi může ovlivnit každý – na připomínky jsou ještě 2 týdny

Evropská komise dala českým nevládním organizacím za pravdu
 

Fotogalerie

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu