#Liberec spalovna

Zachovat dostupnost informací o toxických látkách pomohlo šest zastupitelů z Libereckého kraje

Ještě před rokem hrozilo, že lidé z 21 měst a obcí Libereckého kraje přijdou o důležité informace ohledně množství chemických látek vypouštěných konkrétními průmyslovými podniky...

Při požáru v liberecké spalovně mohly do ovzduší unikat dioxiny

V důsledku zahoření odpadu ve sběrné jímce spalovny Termizo v Liberci došlo k rozsáhlému požáru, který požárníci likvidovali několik hodin. Požár začal v sobotu 18. dubna zhruba...

Liberecká spalovna spustila dioxinový filtr

Jak uvedla MF Dnes, liberecká spalovna komunálních odpadů začala po čtyřech letech provozu plnit normy platné v Evropské unii. Spustila nový filtr, díky kterému emise škodlivých...

Vláda šla na ruku průmyslu: umožnila mu nadále tajit některé informace o toxických látkách

Žádné toxické látky z našeho podniku neunikly, nejde o žádnou ekologickou havárii, jen o pár žlutých květáků… Podobnými výroky se při loňských povodních snažila Spolana...

Krajský úřad v Libereci tají informace

Po podání žádosti o informace týkající se plánu snižování emisí liberecké spalovny Termizo se Arnika dočkala zajímavého závěru. Úředníci kraje se museli zeptat vedení spalovny,...

Liberecká spalovna spustila dioxinový filtr

Jak uvedla MF Dnes, liberecká spalovna komunálních odpadů začala po čtyřech letech provozu plnit normy platné v Evropské unii. Spustila nový filtr, díky kterému emise škodlivých...

Ředitel spalovny radním Liberce

Ředitel liberecké spalovny společnosti TERMIZO Pavel Bernát je podle zprávy MF Dnes (4. dubna 2005) novým libereckým radním. Člena ODS zvolili na svém posledním zasedání...

Liberecký den o petiční akci Budoucnost bez jedů

Liberecký den se dnes vrací k petiční akci Budoucnost bez jedů , kterou v Liberci v pátek uspořádala Arnika. V článku se ke své podpoře petice vyjadřuje také náměstek primátora...

Vláda šla na ruku průmyslu: umožnila mu nadále tajit některé informace o toxických látkách

Žádné toxické látky z našeho podniku neunikly, nejde o žádnou ekologickou havárii, jen o pár žlutých květáků… Podobnými výroky se při loňských povodních snažila Spolana...

Desítky spaloven by mohly být zavřeny

Desítky spaloven by mohly být zavřeny

Desítky spaloven odpadů by mohly být přechodně uzavřeny, kdyby se občané odvolali proti jejich tzv. „plánům snižování emisí“. Krajské úřady totiž nezveřejnily včas na internetu...

Mezi největšími znečišťovateli se objevují stále nová jména

Mezi největšími znečišťovateli se objevují stále nová jména

Integrovaný registr znečišťování (IRZ)(1) letos již po šesté umožňuje veřejnosti přístup k informacím o znečištění životního prostředí chemickými látkami. Na přelomu září a října...

Toxická ignorance – nebezpečné popílky ze spaloven jako výrobek

Spalovna TERMIZO již třetím rokem přidává popílky z čištění spalin do škváry a z této směsi vyrábí takzvaný SPRUK. Certifikací na stavební výrobek obchází spalovna vyhlášku MŽP...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena