#Liberec spalovna

Spor o dovoz odpadů do spalovny jde do dalšího kola

V rámci řízení o integrovaném povolení se tento týden bude mimo jiné řešit, zda liberecká spalovna odpady využívá anebo je „jenom“ odstraňuje. Na tom závisí možnost dovozu odpadů...

Nevládní organizace požadují přísnější zacházení s toxickými látkami

Nevládní organizace požadují přísnější zacházení s toxickými látkami

Větší kontrola a přísnější zacházení s toxickými látkami – tak lze shrnout hlavní požadavky sdružení Arnika a dalších nevládních organizací k Národnímu implementačnímu plánu...

Zástupci nevládek a samospráv žádají důsledný postup proti toxickému znečištění

Zástupci nevládek a samospráv žádají důsledný postup proti toxickému znečištění

V Brně dnes skončil závěrečný seminář k přípravě návrhu Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy. To je dokument, který může významně ovlivnit množství toxických látek...

Filtr ještě neznamená, že je všechno v pořádku

Společnost Termizo ohlásila spuštění nového dioxinového filtru, jehož cílem je snížit dosavadní emise toxických látek pod limity platné v EU. Sdružení Arnika velmi vítá, že...

Liberecká spalovna manipuluje fakty

Za účelovou manipulaci s fakty označilo sdružení ARNIKA poslední vyjádření ředitele liberecké spalovny odpadů Milana Průchy. ARNIKA i nadále trvá na svém tvrzení, že společnost...

Liberecká spalovna ohrožuje okolí toxickým popílkem

Ekologické sdružení Arnika dnes požádalo ministerstvo životního prostředí (MŽP), aby firmě Termizo přikázalo toxický popílek z liberecké spalovny odpadů stabilizovat a ukládat ho...

Mnohé spalovny budou muset s datem vstupu do EU zavřít krám

Od 1. Května by měly být uzavřeny všechny spalovny, které vypouštějí do ovzduší více než 0,1 ng TEQ/m3 dioxinů. Podle odhadů Arniky je zhruba polovina z celkového množství...

Je Liberec zamořen dioxinovými látkami?

Ekologická sdružení ARNIKA, Děti Země a Lidi pro Liberec se domnívají, že spalovna komunálních odpadů se začíná negativně projevovat ve znečištění životního prostředí Liberce...

Nejvíc nebezpečných látek v Libereckém kraji skončilo v odpadech, největšími znečišťovateli ovzduší

Nejvíc nebezpečných látek v Libereckém kraji skončilo v odpadech, největšími znečišťovateli ovzduší

Teplárna Liberec představuje z průmyslových a zemědělských provozů v Libereckém kraji největší zátěž ovzduší skleníkovými plyny a látkami způsobujícími vznik kyselých dešťů. V...

Celosvětový den alternativ ke spalovnám odpadů

Celosvětový den alternativ ke spalovnám odpadů

Místa dvou spaloven nebezpečných odpadů (Vyškov a Lysá nad Labem) a liberecká spalovna komunálního odpadu se v pondělí 14. července stanou místy, kde sdružení Arnika uzavře sérii...

Liberecká spalovna "si hraje" s nebezpečnými dioxiny

Spalovna, kterou firma Termizo zprovoznila v polovině roku 1999 poblíž jednoho z největších libereckých sídlišť v Rochlicích, se opakovaně vyhýbá řešení problémů s nebezpečnými...

Seminář bude hledat odpovědi na problémy Liberecka i Evropy

Naplňování Stockholmské úmluvy či nespalovací metody nakládání se zdravotnickými odpady – to budou hlavní témata pracovního semináře Evropské pracovní skupiny mezinárodní sítě...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě