#Liberec spalovna

Akcí v Liberci Arnika oslavila Celosvětový den alternativ ke spalovnám

Akcí v Liberci Arnika oslavila Celosvětový den alternativ ke spalovnám

Ve třech městech České republiky Arnika dnes pořádala happeningy a protestní akce, aby se tak připojila k Celosvětovému dni alternativ ke spalovnám, který mezinárodní síť GAIA...

Toxické látky nekontrolovaně putují po republice - Ministerstvo životního prostředí to příliš nezajímá

Toxické látky nekontrolovaně putují po republice - Ministerstvo životního prostředí to příliš nezajímá

V České republice se budou objevovat další a další místa silně kontaminovaná látkami jako dioxiny (1), polychlorované bifenyly (2) či hexachlorbenzen (3). V podstatě bez nějaké...

Spalovna Liberec ustupuje od slibu čistit popílek od dioxinů

Spalovna komunálních odpadů společnosti Termizo, a. s. požádala o zrušení povinnosti čistit popílek z dioxinového filtru od dioxinů (1). Činí tak i přesto, že se k němu v roce...

Arnika chce, aby čištění dioxinů v popílcích bylo součástí integrovaného povolení pro spalovnu

Sdružení Arnika bude při jednání o integrovaném povolení pro spalovnu Termizo žádat zahrnutí technologie na rozklad dioxinů v popílcích. "Je to důležitá cesta, jak zabránit...

Odborný posudek potvrdil toxické vlastnosti směsi z liberecké spalovny

Perloočky se přestávají hýbat a vodní řasy přestávají růst. Právě takový účinek má na živé organismy výluh směsi popílku a strusky, kterou liberecká společnost TERMIZO prodává...

Směs z liberecké spalovny nepatří na cesty

Podle závěrů posudku, který si nechala Arnika zpracovat na špičkovém pracovišti Masarykovy Univerzity v Brně, není vhodné používat směs popílku a strusky ze spalovny na...

Posudek zadaný starostou není nezávislý a obsahuje nesmysly

Sdružení Arnika zveřejnilo počátkem listopadu výsledky analýz směsi popela a popílku ze spalovny komunálních odpadů Termizo v Liberci odebrané na dvou místech na Frýdlantsku, kde...

Chráněná krajinná oblast byla kontaminována popílkem za peníze Evropské unie

Směs toxického popílku se struskou z liberecké spalovny, kterou společnost Termizo přes rok neoprávněně prodávala pro stavební účely, kontaminovala životní prostředí v chráněné...

Spalovna prodávala popílek s toxickými látkami rok a půl bez povolení

Společnost Termizo rok a půl neoprávněně prodávala směs toxického popílku se struskou z liberecké spalovny pro stavební účely. Od května 2004 neměla totiž na směs, kterou jako...

Budoucnost bez jedů v Liberci

Ve dnech 14. a 15. července se uskuteční v Liberci petiční akce „Budoucnost bez jedů II“ . Dobrovolníci Arniky budou před obchodním domem Ještěd (Soukenné náměstí) od 12. do 17....

Ministerstvo spalovně zrušilo integrované povolení

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhovělo odvolání sdružení Arnika a sdružení Lidé pro Liberec a zrušilo spalovně Termizo, a.s., integrované povolení vydané Krajským úřadem...

Výsledek studie: Vejce z domácích chovů  na celé planetě jsou kontaminována, Česko na tom není nejlépe

Výsledek studie: Vejce z domácích chovů na celé planetě jsou kontaminována, Česko na tom není nejlépe

Rozsáhlý mezinárodní projekt „Keep the Promise, Eliminate POPs“ (1), na němž Arnika spolupracovala se sítí IPEN (2), přinesl alarmující výsledky: Slepičí vejce z domácích chovů...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě