#Liberec spalovna

Kandidáti Arniky na Ropáka 2002

Na titul Ropák roku 2002 sdružení Arnika nominovalo tyto kandidáty:

Přehled akcí „60 dní pro čistou zemi, vzduch a vodu“

Akcí před Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR zahájila Arnika 15. května „60 dní pro čistou zemi, vzduch a vodu“. Cílem této série akcí je prosazení dostatečně širokého seznamu...

Rozhovor s ředitelem spalovny

Vzhledem k jeho značné ilustrativnosti zde uvádíme rozhovor s ředitelem liberecké spalovny komunálního odpadu , Ing. Pavlem Bernátem, jak jej 15. 2. 2005 přinesla MF Dnes .

Materiál ze spalovny není toxický

Materiál ze spalovny není toxický

"Je prokazatelné, že materiál z liberecké spalovny Termizo není ani odpadem, a není toxický. Několik slov k poslední aktivitě sdružení Arnika," začíná článek ředitele liberecké...

Dioxiny ve zbytcích ze spalovny a  jiná (ne)podložená obvinění

Dioxiny ve zbytcích ze spalovny a jiná (ne)podložená obvinění

"Ředitel spalovny Termizo Pavel Bernát ve svém příspěvku do diskuse v MF Dnes prohlašuje, že směs strusky s popílkem, kterou produkují, není ani odpadem ani toxická. Stěžuje si...

Proč by nás i Vás měla zajímat Stockholmská úmluva

Proč by nás i Vás měla zajímat Stockholmská úmluva

Žijeme-li svůj každodenní život, zákony nás většinou začnou zajímat až v momentě, kdy se nás bezprostředně dotýkají. Mezinárodní úmluvy jsou na tom ještě hůře, většinou se nám...

Stockholmská úmluva a kraje

Stockholmská úmluva a kraje

Žijeme v době, kdy se znečištění toxickými látkami nevyhýbá ani tak panenským oblastem jako jsou severní a jižní polární oblast. Přestože v těchto místech nejsou žádné zdroje...

Přehled schválených plánů snižování emisí spaloven odpadů a jejich regulérnosti

Přehled schválených plánů snižování emisí spaloven odpadů a jejich regulérnosti

V tomto příspěvku zveřejnění tabulka podává přehled o schválených plánech snižování emisí pro spalovny odpadů v České republice. U těch označených kříkem bez otazníků neproběhlo...

Zprávy o místech kontaminovaných perzistentními organickými látkami

Zprávy o místech kontaminovaných perzistentními organickými látkami

Na světě je hodně míst, která jsou zatížena vysoce nebezpečnými perzistentními organickými látkami tzv. POPs. Jedná se o látky, které dlouho přetrvávají v životním prostředí a...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Bydlení Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena