#Liberec spalovna

Požáry a havárie v souvislosti se spalováním odpadů v ČR

Požáry a havárie v souvislosti se spalováním odpadů v ČR

Tento článek shrnuje hrubý výčet havárií a požárů ve spalovnách odpadů v České republice. Při většině požárů ve spalovnách lze očekávat, že dochází k únikům nebezpečných dioxinů...

Integrovaný registr znečišťování motivuje podniky ke snižování emisí

Již po páté byly včera zveřejněny údaje v Integrovaném registru znečišťování (IRZ) (1), který poskytuje informace o vybraných chemických látkách vypuštěných do životního...

Registr upozornil na největší znečišťovatele Liberecka - pro rok 2008 v něm chybí spalovna Termizo

Mezi největší znečišťovatele Liberecka v roce 2008 patřily průmyslové a zemědělské podniky, teplárenské provozy i čistírna odpadních vod. Naopak tentokrát v žebříčcích nefiguruje...

Poslanec Libereckého kraje je proti právu na informace o toxických látkách

Při projednávání zákona o integrované prevenci znečištění na úterním jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl integrovaný registr znečišťování podroben dalšímu ostrému útoku...

Liberecká spalovna chce prodávat zamořený produkt

Směs strusky s popílkem zamořenou silně toxickými dioxiny chce provozovatel liberecké spalovny, firma Termizo, prodávat jako stavební materiál. Hrozí nebezpečí, že jedovaté látky...

Po spuštění spalovny se zdvojnásobily koncentrace dioxinů v ovzduší Liberce

Více než dvojnásobně vzrostly koncentrace toxických dioxinů v ovzduší Liberce poté, co ve městě společnost Termizo spustila provoz spalovny komunálních odpadů (1). Dokládají to...

Desítky spaloven musí v lednu vyhasnout

Poslanci ODS zlegalizovali kontaminaci ovzduší velmi toxickými dioxiny na další dva roky. Do zákona o ochraně ovzduší se jim totiž podařilo vpašovat tzv. „plán snižování emisí“,...

Česko je nejzamořenější zemí PCB v Evropě

Česká republika je silně zamořena polychlorovanými bifenyly. Koncentrace této toxické látky v mléce českých a slovenských matek jsou nejvyšší v Evropě. Potvrdil to profesor...

Liberecká spalovna vyhrožuje žalobou, místo aby si pořídila dioxinový filtr

Společnost Termizo, která v Liberci provozuje spalovnu odpadů začala vyhrožovat žalobou sdružení Arnika. V dopise Termizo Arniku vyzývá ke smírnému řešení. To spalovnáři spatřují...

Akcí v Liberci Arnika oslavila Celosvětový den alternativ ke spalovnám

Akcí v Liberci Arnika oslavila Celosvětový den alternativ ke spalovnám

Ve třech městech České republiky Arnika dnes pořádala happeningy a protestní akce, aby se tak připojila k Celosvětovému dni alternativ ke spalovnám, který mezinárodní síť GAIA...

Toxické látky nekontrolovaně putují po republice - Ministerstvo životního prostředí to příliš nezají

Toxické látky nekontrolovaně putují po republice - Ministerstvo životního prostředí to příliš nezají

V České republice se budou objevovat další a další místa silně kontaminovaná látkami jako dioxiny (1), polychlorované bifenyly (2) či hexachlorbenzen (3). V podstatě bez nějaké...

Spalovna Liberec ustupuje od slibu čistit popílek od dioxinů

Spalovna komunálních odpadů společnosti Termizo, a. s. požádala o zrušení povinnosti čistit popílek z dioxinového filtru od dioxinů (1). Činí tak i přesto, že se k němu v roce...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena