Nový plán, podle kterého by se měly stavět silnice pro mělnickou spalovnu, má stejné problémy jako ten starý

6.5.2021 - STŘEDOČESKÝ KRAJ | Články
Silnice I/9 v Dolních Vinicích. Ilustrační obrázek.
Foto: Jan Polák, Wikimedia Commons
Před více než dvěma lety kraj předčasně ukončil proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), který měl proběhnout pro tehdejší projekt na stavbu obchvatů obcí Horní Počaply, Dolní Beřkovice a Cítov na Mělnicku. Plán, podle kterého se měly silnice stavět, měl řadu zásadních nedostatků a byl kritizován jak místními obyvateli, tak občanskými spolky. Stavba nových silnic je však podmínkou pro stavbu spalovny v Horních Počaplech, od které kraj zřejmě i přes nesouhlas místních nehodlá ustoupit. Proto nyní přišel s novým plánem obchvatů, jehož zveřejnění v březnu 2021 odstartovalo také nový proces EIA. Starým chybám se však ani nový projekt nevyhnul.

Nový, stejně jako starý záměr je v rozporu s územními plány celé řady obcí, kterých by se výstavba nových silnic týkala, a to přestože druhá z obou předkládaných variant vznikla zřejmě právě na základě jednání s obcemi. Proces EIA je tak podle odborníků ze spolku Děti Země předčasný, protože nedodržuje logickou posloupnost, podle které je potřeba v podobných případech postupovat. V kraji navíc prokazatelně existují místa, která si výstavbu přeložek a obchvatů obcí a měst zaslouží daleko víc, a to zejména na silnicích I. třídy.

Velkou slabinou nově navrženého plánu stavby je výrazné navýšení intenzity hluku. Na čtyřech místech si projekt vyžádá stavbu až devítimetrových protihlukových stěn. Nový projekt také, podobně jako původní, stále počítá se záborem převážně zemědělské půdy, a to v rozsahu od 11 do 14,5 hm (mimo rozšíření stávajících silnic). V důsledku jeho realizace má dále dojít k zásahu do biotopů desítek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a na třech místech má dojít k přeložkám vodních toků, tedy k úpravě jejich koryt.

Ačkoli Arnika stejně jako Děti Země dali ve vyjádření k oznámení záměru najevo své obavy a připomínky, k přepracování dokumentace zatím nedojde. 12. května 2021 k projektu proběhne veřejné projednávání, kvůli stále platným epidemiologickým opatřením online. Zde se k projektu bude moct vyjádřit široká veřejnost.

Připomínky k nové dokumentaci k záměru na stavbu obchvatů na Mělnicku zpracované spolkem Děti Země najdete zde.

 


Nespaluj, recykluj! S odvahou.

logo ACF-partners

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu