Plánovaná pyrolýza pneumatik v Hrbovicích

Ústecký kraj | Kauzy - Spalovny | Aktualizováno 19.12.2019
Zařízení Simul a kogenerační jednotka Tedom
Zdroj: www.simul.cz/
Pyrolýzní spalovnu pneumatik s kapacitou 20 000 tun ročně chtěla v Hrbovicích stavět společnost Rosetinor Green Energy Group. Zařízení mělo původně zpracovávat pneumatiky, plasty a zbytky textilu, záměr byl později z důvodu velkého počtu kritických připomínek zjednodušen pouze na zplyňování pneumatik. Investor odmítal označovat své zařízení jako spalovnu a zařadil své zařízení do jiné kategorie, přičemž bylo zřejmé, že by zařízení mělo problémy s dodržováním emisních limitů pro spalovny. Dalo se vyvozovat, že zařízení by čelilo také nedostatku zpracovatelných pneumatik ve svém okolí.

O kauze

Zařízení mělo původně zpracovávat pneumatiky, plasty a zbytky textilu, investor však ve zjišťovacím řízení obdržel velkou řadu připomínek od dotčených obcí i orgánů státní správy. Pro dokumentaci posuzování vlivu na životní prostředí byl záměr zjednodušen pouze na zplyňování pneumatik. I přes to se v dokumentaci stále objevovaly pasáže, kde investor počítal také se zpracováním plastů a textilu.

Vstupem do zařízení měly být pneumatiky, které měly být v areálu drceny a dále plněny do reaktoru, kde se z drti za vysoké teploty a bez přístupu vzduchu měl uvolňovat plyn a olej. Plyn měl být dále upravován a spalován v kogenerační jednotce. Olej hodlal investor dále prodávat. Nedeklaroval však, zda bude schopen na kapalnou frakci zajistit odbyt a jak zabrání šíření zápachu při stáčení a přepravě kapalné frakce.

Investor odmítal označovat své zařízení jako spalovnu a zařadil své zařízení do jiné kategorie pro emisní limity. Z dokumentace EIA bylo zřejmé, že by zařízení mohlo mít problémy s dodržováním emisních limitů pro spalovny. Referenční měření, které investor uvedl jako přílohu dokumentace, bylo provedeno na odlišném zařízení, než mělo být osazeno v Hrbovicích.

29. 6. 2015 bylo zveřejněno oznámení o ukončení procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí, a to na základě žádosti oznamovatele.

 

Vývoj kauzy

  • 7. 8. 2012 - oznámení o záměru
  • 4. 1. 2013 - zahájení zjišťovacího řízení
  • 28. 2. 2013 - zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
  • 7. 8. 2013 - zveřejnění dokumentace EIA
  • 3. 9. 2013 - podání připomínek k dokumentaci EIA
  • 23. 10. 2013 - rozhodnutí o přepracování dokumentace EIA
  • 29. 6. 2015 - zveřejnění oznámení o ukončení procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí na základě žádosti oznamovatele

 

Odkaz na veškerou dokumentaci související s procesem posuzování vlivů záměru na životní prostředí naleznete zde.

Novinky

Ilustrační obrázek

Ústecku hrozí, že bude velkospalovnou pneumatik z celého Česka

29.10.2013 - HRBOVICE (Ústecký kraj)
Zásadní přepracování a doplnění dokumentace požaduje Krajský úřad Ústeckého kraje u projektu takzvané pyrolýzní spalovny pneumatik, kterou v tichosti plánuje… více zde

Dokumenty a další informace

Informační materiály, dokumenty a studie

 

Dokumenty ke kauze:

7. srpna 2012 docOznámení o záměru30.5 KB
4. ledna 2013 pdfZahájení zjišťovacího řízení30.58 KB
28. února 2013 pdfZávěr zjišťovacího řízení100.68 KB
7. srpna 2013 pdfZveřejnění dokumentace EIA64 KB
3. září 2013 pdfPřipomínky Arniky k dokumentaci EIA711.47 KB
23. října 2013 pdfRozhodnutí o přepracování dokumentace EIA46.77 KB
 
Letáčky a mapy

pdf Spalovny odpadů  720.9 KB

Informační leták připravený programem Toxické látky a odpady sdružení Arnika koncem roku 2009. Pokud chcete leták v tištěné podobě, kontaktujte nás anebo si letáček v potřebném množství objednejte na našem internetu.

pdf Mapa havárií spaloven v Evropě 233.80 Kb

Mapa Evropy s vyznačenými místy závažných havárií spaloven odpadů z období zhruba 90. let 20. století až do roku 2010.

 
Studie

pdfKolik dioxinů vyprodukuje spalovna v porovnání s domácí kotelnou623.65 KB

Kolik dioxinů skutečně spalovna produkuje? Proč je chybné srovnávat toxické látky ze spaloven s produkcí v domácích topenišť jedné vesnice? Kritická studie britského experta, která vyvrací slepě citovaná tvrzení evropskou komisí i českými politiky a některými odborníky. V češtině.

pdfPřípadové studie plazmových a pyrolyzních spaloven ve světě.pdf449.1 KB

Nulové emise a bezchybná moderní technologie. To tvrdí investor. Realita je však výrazně jiná. Příklady neúspěšných projektů plných ekonomických i ekologických problémů. Překlad studie GAIA a Green Action z roku 2006.  

pdf Spalovna komunálního odpadu v Liberci - významný zdroj POPs 1.0 MB

Studie zpracovaná na základě několik let získavaných dat a informací o jedné z našich spaloven komunálního odpadu. Obsahuje i výsledky originálních měření dioxinů a dalších látek v odpadu produkovaném spalovnou.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha