en ru

Plánovaná pyrolýza pneumatik v Hrbovicích

Ústecký kraj | Kauzy - Spalovny | Aktualizováno 21.5.2019
zařízení Simul a kogenrační jednotka Tedom
www.simul.cz/
Pyrolýzní spalovnu pneumatik s kapacitou 20 000 tun ročně chce v Hrbovicích stavět firma Rosetinor. Podle dokumentace EIA by mohlo mít zařízení řadu problémů od rozika nedodržení emisních limitů až po nedostatek odpadních pneumatik v kraji.
 

O kauze

Nové zařízení mělo původně zpracovávat pneumatiky, plasty a zbytky textilu. Investor však v zjišťovacím řízení obdržel velkou řadu připomínek od dotčených obcí i orgánů státní správy. Pro dokumentaci posuzování vlivu na životní prostředí byl záměr zjednodušen pouze na zplyňování pneumatik. I přes to se v dokumentaci stále objevují pasáže, kde investor počítá také se zpracováním plastů a textilu.

Vstupem do zařízení budou pneumatiky, které budou v areálu drceny a dále plněny do reaktoru, kde se z drti za vysoké teploty a bez přístupu vzduchu uvolní plyn a olej. Plyn bude dále upravován a spalován v kogenerační jednotce. Olej hodlá investor dále prodávat. Doposud však nedeklaroval, zda bude schopen na kapalnou frakci zajistit odbyt a jak zabrání šíření zápachu při stáčení a přepravě kapalné frakce.

Investor odmítá označovat své zařízení za spalovnu a zařadil své zařízení do jiné kategorie pro emisní limity. Podle dokumentace EIA se zdá, že by provoz mohl mít problémy s dodržením emisních limitů pro spalovny. Referenční měření, které investor přináší jako přílohu dokumentace, bylo provedeno na odlišném zařízení, než bude osazeno v Hrbovicích.

Vývoj kauzy

  • 7.8.2012 - oznámení o záměru
  • 4.1.2013 - zahájení zjišťovacího řízení
  • 28.2.2013 - zveřejněny závěry zjišťovacího řízení
  • 7.8.2013 - zveřejnění dokumentace EIA
  • 3.9.2013 - podány připomínky k dokumentaci EIA
  • 23.10.2013 - rozhodnutí o přepracování dokumentace EIA

Novinky

Ilustrační obrázek

Ústecku hrozí, že bude velkospalovnou pneumatik z celého Česka

29.10.2013 - HRBOVICE (Ústecký kraj)
Zásadní přepracování a doplnění dokumentace požaduje Krajský úřad Ústeckého kraje u projektu takzvané pyrolýzní spalovny pneumatik, kterou v tichosti plánuje… více zde

Dokumenty a další informace

Informační materiály, dokumenty a studie

Aktuální informace jsou vyvěšenyna portálu CENIA a na úřední desce krajského úřadu Ústeckého kraje. 

Dokumenty ke kauze:

7. srpna 2012 docOznámení o záměru30.5 KB
4. ledna 2013 pdfZahájení zjišťovacího řízení30.58 KB
28. února 2013 pdfZávěr zjišťovacího řízení100.68 KB
7. srpna 2013 pdfZveřejnění dokumentace EIA64 KB
3. září 2013 pdfPřipomínky Arniky k dokumentaci EIA711.47 KB
23. října 2013 pdfRozhodnutí o přepracování dokumentace EIA46.77 KB
 
Letáčky a mapy

pdf Spalovny odpadů  720.9 KB

Informační leták připravený programem Toxické látky a odpady sdružení Arnika koncem roku 2009. Pokud chcete leták v tištěné podobě, kontaktujte nás anebo si letáček v potřebném množství objednejte na našem internetu.

pdf Mapa havárií spaloven v Evropě 233.80 Kb

Mapa Evropy s vyznačenými místy závažných havárií spaloven odpadů z období zhruba 90. let 20. století až do roku 2010.

Studie

pdfKolik dioxinů vyprodukuje spalovna v porovnání s domácí kotelnou623.65 KB

Kolik dioxinů skutečně spalovna produkuje? Proč je chybné srovnávat toxické látky ze spaloven s produkcí v domácích topenišť jedné vesnice? Kritická studie britského experta, která vyvrací slepě citovaná tvrzení evropskou komisí i českými politiky a některými odborníky. V češtině.

pdfPřípadové studie plazmových a pyrolyzních spaloven ve světě.pdf449.1 KB

Nulové emise a bezchybná moderní technologie. To tvrdí investor. Realita je však výrazně jiná. Příklady neúspěšných projektů plných ekonomických i ekologických problémů. Překlad studie GAIA a Green Action z roku 2006.  

pdf Spalovna komunálního odpadu v Liberci - významný zdroj POPs 1.0 MB

Studie zpracovaná na základě několik let získavaných dat a informací o jedné z našich spaloven komunálního odpadu. Obsahuje i výsledky originálních měření dioxinů a dalších látek v odpadu produkovaném spalovnou.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Fotogalerie