Plánovaná pyrolýza pneumatik v Hrbovicích

Ústecký kraj | Kauzy - Spalovny | Aktualizováno 10.9.2020
Zařízení Simul a kogenerační jednotka Tedom
Zdroj: www.simul.cz/
Pyrolýzní spalovnu pneumatik s kapacitou 20 000 tun ročně chtěla v Hrbovicích stavět společnost Rosetinor Green Energy Group. Zařízení mělo původně zpracovávat pneumatiky, plasty a zbytky textilu, záměr byl později z důvodu velkého počtu kritických připomínek zjednodušen pouze na zplyňování pneumatik. Investor odmítal označovat své zařízení jako spalovnu a zařadil své zařízení do jiné kategorie, přičemž bylo zřejmé, že by zařízení mělo problémy s dodržováním emisních limitů pro spalovny. Dalo se vyvozovat, že zařízení by čelilo také nedostatku zpracovatelných pneumatik ve svém okolí.

O kauze

Zařízení mělo původně zpracovávat pneumatiky, plasty a zbytky textilu, investor však ve zjišťovacím řízení obdržel velkou řadu připomínek od dotčených obcí i orgánů státní správy. Pro dokumentaci posuzování vlivu na životní prostředí byl záměr zjednodušen pouze na zplyňování pneumatik. I přes to se v dokumentaci stále objevovaly pasáže, kde investor počítal také se zpracováním plastů a textilu.

Vstupem do zařízení měly být pneumatiky, které měly být v areálu drceny a dále plněny do reaktoru, kde se z drti za vysoké teploty a bez přístupu vzduchu měl uvolňovat plyn a olej. Plyn měl být dále upravován a spalován v kogenerační jednotce. Olej hodlal investor dále prodávat. Nedeklaroval však, zda bude schopen na kapalnou frakci zajistit odbyt a jak zabrání šíření zápachu při stáčení a přepravě kapalné frakce.

Investor odmítal označovat své zařízení jako spalovnu a zařadil své zařízení do jiné kategorie pro emisní limity. Z dokumentace EIA bylo zřejmé, že by zařízení mohlo mít problémy s dodržováním emisních limitů pro spalovny. Referenční měření, které investor uvedl jako přílohu dokumentace, bylo provedeno na odlišném zařízení, než mělo být osazeno v Hrbovicích.

29. 6. 2015 bylo zveřejněno oznámení o ukončení procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí, a to na základě žádosti oznamovatele.

 

Vývoj kauzy

  • 7. 8. 2012 - oznámení o záměru
  • 4. 1. 2013 - zahájení zjišťovacího řízení
  • 28. 2. 2013 - zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
  • 7. 8. 2013 - zveřejnění dokumentace EIA
  • 3. 9. 2013 - podání připomínek k dokumentaci EIA
  • 23. 10. 2013 - rozhodnutí o přepracování dokumentace EIA
  • 29. 6. 2015 - zveřejnění oznámení o ukončení procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí na základě žádosti oznamovatele

 

Odkaz na veškerou dokumentaci související s procesem posuzování vlivů záměru na životní prostředí naleznete zde.

Novinky

Doprava zplyňovací jednotky do Bohostic.

Z plastů palivo? Slepá ulička, která škodí životnímu prostředí

07.07.2020 - USA/BERKELEY
Organizace GAIA vydala novou studii, jejímiž autory jsou chemičtí inženýři Dr. Andrew Neil Rollinson a Dr. Jumoke Oladejo. Tato zpráva odhaluje, že takzvaná… více zde
Ilustrační obrázek

Ústecku hrozí, že bude velkospalovnou pneumatik z celého Česka

29.10.2013 - HRBOVICE (Ústecký kraj)
Zásadní přepracování a doplnění dokumentace požaduje Krajský úřad Ústeckého kraje u projektu takzvané pyrolýzní spalovny pneumatik, kterou v tichosti plánuje… více zde

Dokumenty a další informace

Informační materiály, dokumenty a studie

 

Dokumenty ke kauze:

7. srpna 2012 docOznámení o záměru30.5 KB
4. ledna 2013 pdfZahájení zjišťovacího řízení30.58 KB
28. února 2013 pdfZávěr zjišťovacího řízení100.68 KB
7. srpna 2013 pdfZveřejnění dokumentace EIA64 KB
3. září 2013 pdfPřipomínky Arniky k dokumentaci EIA711.47 KB
23. října 2013 pdfRozhodnutí o přepracování dokumentace EIA46.77 KB
 
Letáčky a mapy

pdf Spalovny odpadů  720.9 KB

Informační leták připravený programem Toxické látky a odpady sdružení Arnika koncem roku 2009. Pokud chcete leták v tištěné podobě, kontaktujte nás anebo si letáček v potřebném množství objednejte na našem internetu.

pdf Mapa havárií spaloven v Evropě 233.80 Kb

Mapa Evropy s vyznačenými místy závažných havárií spaloven odpadů z období zhruba 90. let 20. století až do roku 2010.

 
Studie

pdfChemická recyklace: Odvedení pozornosti, ne řešení (Chemical Recycling: Distraction, Not Solution)

Studie odhaluje, že takzvaná chemická recyklace (depolymerizace, pyrolýza nebo solvolýza) znečišťuje životní prostředí, je energeticky náročná a má technické nedostatky. Označovat tyto technologie "recyklací" je navíc ve většině případů naprosto zavádějící, protože jen malá část takto zpracovaného odpadního plastu se ve skutečnosti stává novým plastem. Naopak, mnohem spíš jde o cestu, jak udržet v chodu plastikářský průmysl, zatímco zásadní by měla být redukce vzniku odpadů a jeho znovupoužívání a recyklace.

pdfKolik dioxinů vyprodukuje spalovna v porovnání s domácí kotelnou623.65 KB

Kolik dioxinů skutečně spalovna produkuje? Proč je chybné srovnávat toxické látky ze spaloven s produkcí v domácích topenišť jedné vesnice? Kritická studie britského experta, která vyvrací slepě citovaná tvrzení evropskou komisí i českými politiky a některými odborníky. V češtině.

pdfPřípadové studie plazmových a pyrolyzních spaloven ve světě.pdf449.1 KB

Nulové emise a bezchybná moderní technologie. To tvrdí investor. Realita je však výrazně jiná. Příklady neúspěšných projektů plných ekonomických i ekologických problémů. Překlad studie GAIA a Green Action z roku 2006.  

pdf Spalovna komunálního odpadu v Liberci - významný zdroj POPs 1.0 MB

Studie zpracovaná na základě několik let získavaných dat a informací o jedné z našich spaloven komunálního odpadu. Obsahuje i výsledky originálních měření dioxinů a dalších látek v odpadu produkovaném spalovnou.

Banner-stika

Sledujte nás: