Po masovém vymírání se populace sajgy v Kazachstánu vzpamatovává

6.12.2016 - Aktau | Aktuality
autor: Klaus Nigge

článek publikovaný na news.mongaby.com ze dne 17. 6. 2016

Autor článku: Shreya Dasgupta

Přepis článku:

V loňském roce zasáhla kazachstánskou populaci v Betpak-Dala katastrofa. Asi 200 tisíc kriticky ohrožených antilop v květnu masově zahynulo. Příčinu úmrtí nakonec vědci přisoudili bakteriální infekci.

Nedávné letecké sčítání antilop probíhající v období od 18. dubna do 3. května 2016 ukázalo, že počty všech tří populací v oblastech Kazachstán-Ural, Betpak-Dala a Usťjurtu se začínají vzpamatovávat z nedávného masového vymírání. Průzkum byl proveden pod záštitou Ministerstva zemědělství Kazachstánské republiky ve spolupráci s Asociací pro ochranu biodiverzity Kazachstánu (ACBK) a JSC "Kazaviaspas".

„Zpráva o obnově populací sajgy v Kazachstánu je znamením naděje po katastrofálním masovém vymírání v roce 2015,“ oznámil Bradnee Chambers, výkonný tajemník Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů (CMS).

Průzkumy napočítali celkem 108 300 dospělých jedinců, z toho uralská populace je odhadovaná na 70 200 jedinců, což činí nárůst oproti 51 700 kusů zjištěných v roce 2015. Populace antilop v Usťjurtu čítá kolem 1 900 jedinců a v roce 2015 dosahovala 1 200. Populace v Betpak-Dala dosahuje asi 36 200 jedinců.

Vědci navíc stále pokračují v prozkumu příčin, které vedly k masovým úmrtím v roce 2015.

Ochránci přírody ale uvádějí, že významnou hrozbu současné doby představuje pytláctví. Pytláci se zaměřují zejména na samce, jejichž rohy nachází uplatnění v tradiční čínské medicíně.

„Pytláctví zůstává pro tento druh vážnou hrozbou a musíme si být vědomi skutečnosti, že masové vymírání, ke kterému došlo v roce 2015, může opět nastat a že stále ještě nejsme schopni zcela identifikovat jeho příčiny.“uvedl Chambers.

martin-skalsky„Sajgy se od pradávna proháněly po středoasijských pláních. Dnes ale vlivem zániku jejich přirozeného prostředí jejich počty nezadržitelně klesají. Pomozte nám ochránit jejich domov a odvrátit plán na zničení nedotčené přírody těžbou fosilních paliv. Děkujeme vám.“  

—  Martin Skalský z Arniky.