Příroda v nalezišti Chansu

13.6.2017 - Chansu | Aktuality
Foto: Petrov Karynzharyk

článek zveřejněný na factcheck.kz ze dne 2.5.2017

Přepis článku:

Již v únoru 2016 zahájila ekologická organizace Koldau Kazachstán, financovaná českou organizací Arnika, informační kampaň a sběr podpisů s cílem přilákat pozornost veřejnosti k problému rozvoje těžby plynu v oblasti Chansu. Před tiskovou konferencí, vedoucí řízení přírodních zdrojů a regulace divoké zvěře z Mangystau Serik Sagynbaev publikoval článek, v němž uvedl, že v oblasti naleziště byla populace sajgy již zcela vyhubena. Pro mnoho jiných ohrožených živočichů, jako jsou ohrožené gazely perské, je ale oblast stále vitálně důležitá.
Ředitel rezervace Usťjurt Zhalgas Adykanovich uvedl, že na základě dlouholetých pozorování zaměstnanců rezervace se v oblasti vyskytují vzácná a kriticky ohrožená zvířata, jako například gazely, karakalové, medojedi, stepokuři, či jiní. Chansu je zvláště důležité pro mnoho druhů zvířat a ptáků obzvláště během jarních a podzimních migrací.
Rozvoj infrastruktury v oblasti, včetně stavby silnice v bezprostřední blízkosti hranice rezervace povede k zániku většiny velkých a chráněných živočichů a taktéž rozvoje pytláctví. Rozvoj těžby zde tedy neodvratně povede k závažnému narušení biotopu. Chceme-li zachovat jedinečnost místní fauny a flory, je třeba připojit oblast Chansu pod správu rezervace Usťjurt. Podle plánů by se rezervace měla rozšířit ze stávajících 223 342 hektarů na 927 350 hektarů a měla by zahrnovat všechny hlavní ekosystémy, které jsou typické pro region Mangystau.
Od února do května 2015 byly v oblasti prováděny seizmické průzkumy, které vyžadovaly na území trvalý pobyt výzkumných jednotek. Zvýšený pohyb vozidel a těžké techniky během výzkumu už teď zanechal v oblasti nemalé následky. Hustá síť tratí zanechala na prašných cestách stopy, které zde budou patrné ještě desetiletí. Došlo k poškození půdy i vegetace na velké ploše. Otázka náhrady za škodu též zůstává otevřená. Tyto antropogenní vlivy nevyhnutelně vedly i k poklesu výskytu kopytníků.
Podle odborníků bude mít rozvoj ložiska katastrofální dopad pro ekosystém rezervace. Vzhledem k přítomnosti člověka v blízkosti hranic rezervace a rozvoje infrastruktury se předpokládá i nevyhnutelný růst pytláctví. Právě kvůli vzniku nových silnic v jižní části rezervace zmizí téměř všechny druhy velkých zvířat a ptáků, včetně druhů uvedených v Červené knize republiky Kazachstán. Dalším negativním prvkem v krajině je i elektrické vedení mezi vesnicemi Akkuduk a Tulep, které se odráží na populaci dravých ptáků v rezervaci. Na populaci spárkaté zvěře naopak neblaze působí přítomnost ostnatého drátu, která je nepřekonatelnou překážkou při migračních tazích pro horské ovce, gazely i sajgy, podél hranice s Uzbekistánem a Turkmenistánem.
Oddělení přírodních zdrojů a životního prostředí v regionu Mangystau usiluje o vznik průchodů v těchto plotech a o odstranění problémů s vedením a rozvojem infrastruktury v oblasti. V oblasti Chansu se plánuje začít s prvními vrtnými pracemi v druhé polovině roku 2017. Tato oblast přiléhá rezervaci Usťjurt a je umístěna v státem chráněné zóně.

Autor: Dina Sabirova

martin-skalsky„Sajgy se od pradávna proháněly po středoasijských pláních. Dnes ale vlivem zániku jejich přirozeného prostředí jejich počty nezadržitelně klesají. Pomozte nám ochránit jejich domov a odvrátit plán na zničení nedotčené přírody těžbou fosilních paliv. Děkujeme vám.“  

—  Martin Skalský z Arniky.