Seizmické průzkumy v oblasti Chansu se negativně projevují na populacích savců

5.6.2017 - Chansu | Aktuality

článek zveřejněný na lada.kz ze dne 3.3.2017

Přepis článku:

Adilbek Kozybakov, předseda ekologické organizace Koldau Kazachstán oznámil, že seizmické průzkumy v oblasti Chansu mají neblahý dopad na populace místních savců. Pro seizmický průzkum se využívají těžká nákladní vozidla, kvůli kterým, jak uvedl Adilbek Kozybakov, utrpělo životní prostředí značné škody. Ekolog říká, že závažně poškozena byla zejména vegetace, na kterou se potravně váže divoká zvěř.

Víme, že došlo k rapidnímu poklesu gazely perské obývající Usťjurt, nejprve ze 632 na 308 jedinců a následně až na 76 kusů. Je pravděpodobné, ž v období průzkumů budou zničena hnízda ptáků a nory středních savců a utrpí samozřejmě i plazi. Mnozí z nich jsou kriticky ohrožení. Příslušné orgány nyní pracují na našem odvolání. Jsou pod kontrolou generálního úřadu státního zástupce Kazachstánu, řekl Adilbek Kozybakov.

Organizace nasbírala více než 1300 podpisů na podporu ochrany rezervace Usťjurt. Podporu moratoria na rozvoj těžby v Chansu a řešení otázky rozšíření rezervace Usťjurt a jeho zařazení do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO vyjádřily i organizace z regionů Mangystau a Karaganda. Sběr podpisů bude pokračovat i nadále, až do ukončení práce v oblasti.

Doposud dochází v oblasti jen k průzkumným pracím. Dle Kazachstánských zákonů může být těženo ve zvláště chráněných zónách pouze po dohodě s příslušnými orgány za zvláštních požadavků na ochranu životního prostředí. V roce 2012 vznikl návrh na průzkum ropy a zemního plynu v oblasti Chansu. Projekt byl schválen výborem geologie ministerstva průmyslu a technologií. V témže roce byly obdrženy pozitivní výsledky z veřejného slyšení ohledně stavu odboru ekologie kraje Mangystau, výboru pro lesnictví a myslivost, územní inspekce republiky Kazachstán pro hospodaření s půdou a znalecký posudek na průmyslovou bezpečnost. V roce 2015 byl projekt schválen a obdržel kladné stanovisko. Na konci listopadu 2016 byl projekt schválen ministerstvem energetiky republiky Kazachstán.

Zahájení těžby je plánováno po ukončení průzkumů, a to pouze v případě pozitivního usnesení příslušných orgánů veřejné správy. Vzhledem k tomu, že už roku 2014 veřejné organizace iniciovaly rozšíření oblasti státní rezervace Usťjurt i o oblast Chansu. V září 2016 se pořádalo setkání, aby byla přezkoumána možnost začlenit Usťjurt do seznamu světového dědictví UNESCO.

Autor: Stanislava Kutsai

Více z této kategorie: « Příroda v nalezišti Chansu

martin-skalsky„Sajgy se od pradávna proháněly po středoasijských pláních. Dnes ale vlivem zániku jejich přirozeného prostředí jejich počty nezadržitelně klesají. Pomozte nám ochránit jejich domov a odvrátit plán na zničení nedotčené přírody těžbou fosilních paliv. Děkujeme vám.“  

—  Martin Skalský z Arniky.