Podklady na čtvrteční zastupitelstvo Prahy stáhnete jen na webu Arniky

19.6.2012 - PRAHA | Tiskové zprávy
Aktuální návrhy změn územního plánu si mohou obyvatelé Prahy stáhnout jedině ze stránek sdružení Arnika >> (1). Už ve čtvrtek bude tyto dokumenty (2) projednávat zastupitelstvo hlavního města. Úřad navíc podle nevládní organizace jeví podezřele malou snahu informovat veřejnost. A to přesto, že náměstek primátora nedávno označil právě změny v dokumentaci za operace, jež mají korupční potenciál. Vinu ovšem svaluje na minulé vedení Prahy, které změny zahájilo.

Zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek 21. června od 9.30 hodin v zasedacím sále na Mariánském náměstí. (3)

Zastupitelé přitom na mimořádném jednání před dvěma týdny zastavili přípravu územního plánu z dílny exprimátora Pavla Béma a dali zelenou nové koncepci Metropolitního plánu. „Ke změnám současného územního plánu, které umožňují další developerskou výstavbu, není žádný důvod. Magistrát by měl soustředit veškerou energii na přípravu Metropolitního plánu, aby ho zastupitelé vůbec do konce volebního období stihli schválit,“ komentuje situaci Martin Skalský ze sdružení Arnika, které územní plán Prahy dlouhodobě sleduje. „Nebo je snad v Praze akutní nedostatek nových bytů, kanceláři nebo obchodních center?“ klade řečnickou otázku Skalský.

Arnika kritizuje systém změn územního plánu jako netransparentní a nekoncepční. Hlavní město k nim nevede žádnou informační kampaň. Obyvatelé čtvrtí, kterých se změny týkají, o nich často nevědí. Jednotlivé záměry podle nevládní organizace nevycházejí z potřeb města, ale spíše z projektů konkrétních developerů a majitelů pozemků. Jejich cílem je zpravidla rozšiřování zastavitelného území města, což často vede k zástavbě zeleně nebo orné půdy.

 

Poznámky:

(1) Pokud lidé chtějí podklady v elektronické podobě,

musejí si pro ně přijít osobně na Magistrát Hlavního města Prahy. Lidé ze sdružení Arnika se rozhodli, že obyvatelům Prahy ušetří čas a cestu na úřad. Proto podklady zveřejnili na svém webu http://arnika.org/uzemni-plan

Podrobnosti a program >>
6. bod /tisk 940/ k návrhu zadání celoměstsky významných změn I územního plánu Prahy (Z 2531/00)

7. bod /tisk 949/ k návrhu na vydání změn 06 a 07 územního plánu Prahy
zipzmeny_up_06.zip >> (8.84 MB)
zipzmeny_up_07.zip >> (6.04 MB)

8. bod /tisk 951/ k návrhu na vydání celoměstsky významných změn I+II územního plánu Prahy (Z 2274/00, Z 2573/00)
zipvýrok.zip >> (3.89 MB)
zipodůvodnění.zip >> (12.34 MB)
pdfautorizace.pdf >> (378.3 KB)

9. bod /tisk 948/ k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn IV. vlny územního plánu Prahy.

(2) Zastupitelé dostali podklady, které je nabádají, aby schválili čtyři problematické změny územního plánu:

1113 / Bytová výstavba K Červenému dvoru

Bytová výstavba spojená s nárůstem dopravy. Severně od navrhované změny územního plánu se počítá s novou sběrnou komunikací – Javorskou spojkou, která může mít vliv na prostorové a funkční řešení zástavby v kontaktním pásu řešeného území. Pokud by výstavba v předmětném území předcházela vybudování Jarovské spojky, hrozí nárůst dopravních kongescí ve spádovém území. S návrhem nesouhlasí organizátor pražské integrované dopravy ROPID.

1181 / Přestavba čokoládovny v Modřanech

Rozšíření zastavitelného území bez ohledu na to, jak kvalitně se podaří regulovat budoucí výstavbu, dojde ke zvýšení hluku. V oblasti je problém s hlukem – jeho míra překračuje hygienické limity.

1437 / Obytná zástavba okolo Točné

Jde o transformaci sadů a zahrad, zahrádek a zahrádkářských osad na funkci čistě obytnou, která představuje zástavbu rodinnými domy. Zasahuje do zahrádkářské kolonie a do významných ploch zeleně, rozšíření zastavitelné plochy, neprokázaná důležitost rozšíření zastavitelných ploch; rozsáhlá zástavba na polích a zahrádkách kolem Točné, zahrádkové osady částečně likvidovány.

909 / Obytná čtvrť Kbely-východ

Změna je požadována z důvodu záměru realizace skupiny nízkopodlažních budov obytné zástavby na základě požadavků a potřeb Městské části Praha 19.  Způsobuje devastaci zeleně, zábor zemědělské půdy a rozšíření zastavitelného území.

(3) Podrobnosti k jednání zastupitelstva a on-line přenos čtvrtečního zasedání najdete na

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/zastupitelstvo_hmp/zaznamy_jednani/primy_prenos_zasedani_zhmp/index.html

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu