Rakovinotvorných látek vypustila většina znečišťovatelů méně, Spolana naopak více

12.10.2015 - ČR | Tiskové zprávy
Ilustrační orbázek
Dobrou zprávou pro obyvatele České republiky je, že množství rakovinotvorných, reprotoxických i mutagenních látek ohlášených znečišťovateli do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) se meziročně snížilo. Neplatí to ovšem v případě středočeské chemičky Spolana Neratovice, která vypustila do životního prostředí o 4 tuny těchto látek více. Ještě hůře Spolana dopadá ve srovnání množství vypuštěných mutagenních látek, kterých ohlásila více než všechny ostatní podniky dohromady. Konkrétně Spolana jednačtyřiceti tunami „vede“ 54,3 % proti zbytku se 45,7 %. Ze sledovaných skupin látek se nejpodstatněji snížilo množství ohlášených látek škodících vodním organismům a dioxinů, spalovny v Praze a Brně jich však v odpadech předaly zhruba o třetinu více než předchozí rok.

Tyto údaje vyplývají z žebříčků, které z čerstvě zveřejněných dat IRZ za rok 2014 zpracovali odborníci ze sdružení Arnika. Nevládní organizace také spouští novou mapovou aplikaci „Znečišťovatelé pod lupou“, díky které si lidé mohou na http://www.znecistovatele.cz prohlédnout, kdo a čím zatěžuje například okolí jejich domovů.

„Tato aplikace představuje kvalitativní skok ve zpřístupnění informací z IRZ veřejnosti a hodláme ji ještě doplnit o konkrétní údaje o největších znečišťovatelích,“ okomentoval zprovoznění internetové aplikace předseda Arniky Jindřich Petrlík. Arnika se ke zprovoznění aplikace rozhodla jako k pomyslnému dárku k desátému výročí IRZ . Mapa http://www.znecistovatele.cz vznikla díky grantu Ministerstva životního prostředí a z Blokového grantu od Nadace pro rozvoj občanské společnosti. Aplikaci vytvořil nadaný sedmnáctiletý středoškolský student Vojtěch Staněk. Její pomocí si tak mohou lidé sami vytvořit nejen žebříčky největších znečišťovatelů pro celou Českou republiku, jednotlivé kraje, ale i pro libovolně zvolený okruh svého bydliště, a to za všechny roky, po něž jsou data do IRZ ohlašována, tedy od roku 2004 do roku 2014.

Zhruba o 24 tun se oproti roku 2013 snížilo množství látek nebezpečných pro vodní organismy ohlášených provozy do IRZ. „Přispělo k tomu především rapidně nižší množství látek (o cca 20 tun) ohlášených Ústřední čistírnou odpadních vod Pražských vodovodů a kanalizací v emisích do vody, především pak těžkých kovů. Je však nutno poznamenat, že z hlediska kvality vod jsou důležité i například splachy z polí, které IRZ nezahrnuje,“ upřesnil informace Milan Havel z Arniky, který každoročně připravuje žebříčky největších znečišťovatelů. Množství škodlivých látek vypuštěných do vod však zvýšily například pardubická BČOV podniku Veolia voda Česká republika, a.s. anebo kombinát Vřesová na Sokolovsku.

Skokanem roku co do množství emisí látek nebezpečných především pro lidské zdraví je Spolana Neratovice, která v roce 2014 vypustila podstatně více rakovinotvorného vinylchloridu, konkrétně přes 4,5 tuny. „To je nejvíce za celou jedenáctiletou historii ohlašování do IRZ,“ upřesnil Petrlík. Emise rakovinotvorného formaldehydu naopak rapidně snížil jihlavský Kronospan. V sedmnácti aktuálních tabulkách dominují znečišťovatelé zejména z krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Středočeského. Svůj podíl si udržuje i Kraj Vysočina.

K dalšímu rapidnímu snížení došlo u emisí dioxinů do ovzduší a prostřednictvím jejich přenosů v odpadech. „Železárny Hrádek, a.s. již za rok 2014 neohlásily rekordní emise blížící se jednomu kg dioxinů. Celkové množství dioxinů ohlášených v součtu v emisích do ovzduší a v předaných odpadech se tak dostalo mírně i pod množství ohlášené za roky 2012 a 2011. Opačný trend však zaznamenalo množství dioxinů v odpadech z našich dvou největších spaloven odpadů v Praze a v Brně, které se ve srovnání s rokem 2013 zvýšilo,“ vyhodnotil Petrlík.

V roce 2013 nahlašovalo úniky a přenosy nebezpečných látek celkem 1693 podniků (počet meziročně vzrostl o třicet šest) a počet látek se o dvě snížil z 61 ohlášených za rok 2013 na 59 ohlášených za rok 2014, tedy stejné množství jako v letech 2011 a 2012. Data do IRZ jako veřejně přístupné databáze hlásí samy jednotlivé provozy. Arnika na základě těchto údajů připravuje již jedenáct let žebříčky dle skupin látek, nebezpečných pro lidské zdraví a životní prostředí.

V letošním roce zveřejňuje žebříčky největších znečišťovatelů podle dat v IRZ sdružení Arnika v rámci projektů „Znečišťovatelé pod lupou“ podpořeného Ministerstvem životního prostředí ČR, „Občané nahlas“ podpořeného nadací NROS a „Voda živá“ podpořeného Nadací Partnerství. Vytvoření internetové aplikace a tvorbu žebříčků také finančně podpořili individuální dárci Arniky, kterým patří dík nejen náš, ale i nových uživatelů webu http://www.znecistovatele.cz

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

www.fondnno.cz  - www.eeagrants.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

logo-mzp1

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu