Rezervace Usťjurt v regionu Mangistau se může rozrůst až o čtyřnásobek

29.11.2016 - Aktau | Aktuality
zdroj: inform.kz

článek publikovaný na inform.kz ze dne 15. 9. 2016

Přepis článku:

V regionu Mangistau odborníci diskutovali o možnosti rozšíření rezervace Usťjurt a zároveň o překážkách, které tomto krokům brání. Jedním z bodů konference byla i vyhlídka na nominaci území mezi světové a kulturní dědictví UNESCO.

Plošina Usťjurt zasahující též částečně na území regionu Mangistau, je významným paleontologickým nalezištěm. Na poloostrově Tyub-Karagan byly objeveny unikátní zkamenělé stopy zvířat. Oblast je i významným nalezištěm starobylých kultur, mezi nejvýznamnější nálezy patří středověké pohřebiště s majestátním mausoleem Mazar. Významná je ale i mešita v Beket-Ata, kterou každoročně navštíví tisíce muslimských poutníků.

Usťjurt je však velice důležitý i z biologického hlediska. Avšak chráněné území nezahrnuje hlavní ekosystémy typické pro region Mangistau, které by zachovaly klíčové biotopy zvláště chráněných druhů uvedených v Červeném seznamu IUCN jako například raroh velký, drop obojkový, orel stepní, sup hnědý, poštolka jižní, či gazela perská. Plocha rezervace by z tohoto důvodu měla být rozšířena z 223 342 hektarů na 927 350 hektarů.

Území přírodní rezervace Usťjurt je dle některých odborníků zcela unikátní a má potenciál na nominování na památku UNESCO. „V případě úspěšné nominace by byl Usťjurt první památkou kombinující přírodní a zároveň kulturní prvky v SNS.“ Uvedl tajemník Národního výboru světového dědictví před Národní komisí Kazašské republiky pro spolupráci s UNESCO a ISESCO, Madjer Massanov. „Rozšíření území rezervace Usťjurt a její zařazení do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO významně posílí pozici Kazachstánu a regionu Mangistau, zejména v žebříčku konkurenceschopnosti a zároveň dá nový impuls k rozvoji cestovního ruchu a podpoří trvale udržitelný rozvoj regionu," uvedl ředitel NPC "Eco Mangistau" Kirill Osin.

Autor: Alexandra Danilova

 1 b

martin-skalsky„Sajgy se od pradávna proháněly po středoasijských pláních. Dnes ale vlivem zániku jejich přirozeného prostředí jejich počty nezadržitelně klesají. Pomozte nám ochránit jejich domov a odvrátit plán na zničení nedotčené přírody těžbou fosilních paliv. Děkujeme vám.“  

—  Martin Skalský z Arniky.