Smutný osud sajgy po natáčení dokumentu BBC

4.1.2017 - Aktau | Aktuality
zdroj Wild Wonders of Europe/Shpilenok/naturepl.com

článek zveřejněný na bbc.com ze dne 8.12. 2016

Přepis článku:

Na zvířata uhynula po stovkách tisíc v období čtrnáct dní. Nyní se vědci snaží zjistit příčinu

Na vzdálených stepích centrálního Kazachstánu došlo k tragické události, která započala už v květnu roku 2015.

V průběhu deseti dní se samice sajgy pravidelně chystají k hromadnému porodu. Filmový štáb BBC a výzkumný tým chtěli tento fenomén zdokumentovat pro nejnovější epizodu dokumentárního seriálu BBC Planety Země II. Místo toho byl tým svědkem hromadného úhynu nově narozených sajg.

Proč ale k hromadnému úmrtí došlo?

Synchronizovaným porodem se antilopy snaží zmírnit predaci mláďat a zároveň porod načasovat do období nejvyšší potravní nabídky. Mláďata se navíc rodí zcela vyvinutá a už pár hodin po porodu jsou schopna útěku. Hromadný porod byl zachycen štábem BBC už v roce 1994. Od té doby se ale na pláních hodně změnilo. Sajgy se staly terčem lovců a díky svým rohům se v roce 2001 octly až na Červeném seznamu IUCN jako kriticky ohrožené.

Strategie hromadného porodu je pro samice obdobím vysoce intenzivního fyziologického stresu, které je činí velmi náchylné k onemocněním a úmrtím souvisejících s porodem. K velkému hromadnému úhynu došlo v roce 2015. Kdy během několika hodin samice umíraly v obrovských počtech a celé pláně byly následně poseté mrtvými těly. Příčina hromadného úhynu byla ale vědcům záhadou, protože infekční onemocnění zpravidla neúčinkuje tak bleskově. Infekce se obvykle šíří populací v průběhu času, a není v zájmu parazita vyhladit celou svou hostitelskou populaci.

Výzkumný tým pod vedením Richarda Kocka z Royal Veterinary College, s kolegy z kazašského Výzkumného ústavu pro biologické problémy a odborníků z dalších institucí zahájil sběr vzorků v terénu. Vědci určili, že bezprostřední příčinou smrti byla toxicita oportunních bakterií (Pasteurella multocida), které se přirozeně vyskytují v dýchacím traktu zvířete. Proč se ale tyto obvykle neškodné bakterie stávají virulentní?

Vědci odhalili, že důvodem hromadného vymírání je patrně kombinací krátkodobého fyziologického stresu z porodu, který následně zahájí virulenci. Hromadné vymírání antilop je ale známé i z minulosti. V dřívějších dobách však stáda dosahovala daleko vyšších počtů, než dnes. A tak pro zajištění přežití je zapotřebí pružné a hojné populace sajgy a zejména silnou ochranu proti pytláctví.

Sajgy jsou druhem, žijícím život na hraně, náchylné k masovým úhynům, ale následně schopné rychlé rekonvalescence, pro kterou jsou však nezbytné rozsáhlé pastviny. 

Autoři článku: E. J. Milner-Gulland, Eric Morgan and Richard Kock

martin-skalsky„Sajgy se od pradávna proháněly po středoasijských pláních. Dnes ale vlivem zániku jejich přirozeného prostředí jejich počty nezadržitelně klesají. Pomozte nám ochránit jejich domov a odvrátit plán na zničení nedotčené přírody těžbou fosilních paliv. Děkujeme vám.“  

—  Martin Skalský z Arniky.