Státní veterinární ústav Olomouc

 • Stanovované skupiny chemických látek

  Těžké kovy, Rtuť, Pesticidy organochlorované, Pesticidy, PCB (polychlorované bifenyly), Ftaláty, Dusičnany a dusitany, Chloridy, bromičnany, fluoridy, Amonné ionty, Fosfor a fosforečnany, Stanovení chemické spotřeby kyslíku, Stanovení PH
 • Matrice

  voda pitná, voda povrchová, voda podzemní, kosmetika, potraviny, zvířecí tkáně, krmiva, biologický materiál rostlinného a živočišného původu
 • Akreditace

  Mikrobiologické, sérologické, chemické, biologické a senzorické zkoušky poživatin, surovin, krmiv, vod, kosmetických výrobků, léčiv, biologických materiálů a prostředí včetně odběru vzorků
 • Adresa

  Jakoubka ze Stříbra 1, 779 00 Olomouc
 • Kraj

  Olomoucký
 • Kontaktní osoba

  RNDr.Dagmar Šromová
 • Email

  svuolomouc@svuol.cz
 • Telefon

  585 557 111
 • Autor

  Karolína Brabcová
 • Email autora

  toxic@arnika.org


Aktualizováno 15.4.2015

Banner-stika

Sledujte nás: