Státní zdravotní ústav

 • Stanovované skupiny chemických látek

  Těžké kovy, Rtuť, Pesticidy organochlorované, PCB (polychlorované bifenyly), Dusičnany a dusitany
 • Matrice

  lidské tkáně (moč, krev, vlasy), potraviny, zvířecí tkáně
 • Akreditace

  Chemické, mykologické a molekulárně-biologické zkoušení biologického materiálu, především zdravotní nezávadnosti potravin
 • Adresa

  Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
 • Kraj

  Hlavní město Praha
 • Kontaktní osoba

  RNDr.Irena Řehůřková, Ph.D.
 • Email

  sekretariat@chpr.szu.cz
 • Telefon

  541 211 764
 • Autor

  Karolína Brabcová
 • Email autora

  toxic@arnika.org


Aktualizováno 17.2.2015

Banner-stika

Sledujte nás: