Takto si majitelé spalovny v Lysé nad Labem představují „nejlepší dostupnou technologii“

30.4.2013 - LYSÁ NAD LABEM | Novinky
Temný kouř stoupající z lyské spalovny
Tmavý kouř vycházející ze spalovny v Lysé nad Labem zachycují fotografie, které sdružení Arnika poskytl svědek, jenž chce zůstat v anonymitě (Arnika však jeho totožnost zná). Obrázky dokumentují, jak vypadal provoz spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem ve čtvrtek 25. dubna. Kouř zahalující okolí vychází z takzvaného nouzového komína spalovny. Znamená to, že do ovzduší odcházely veškeré spaliny bez jakéhokoliv čištění, tedy včetně vysokých koncentrací těžkých kovů a dioxinů, které vznikají spalováním odpadů.

Prohlédněte si fotogalerii kouřící spalovny >>

„Je paradoxní, skoro až drzé, že spalovna právě žádá o prodloužení termínu pro měření koncentrace toxických látek v kouřových plynech, které vypouští do ovzduší. Provozovatel spalovny, firma BDW Line, se také pyšní tím, že získala na provoz integrované povolení a provozuje tudíž zařízení s „nejlepší dostupnou technologií“. Jak tedy vypadá „normální“ technologie spalovny, když toto je nejlepší dostupná,“ ptá se předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík.

I kdyby se provádělo měření koncentrací toxických látek v kouřových plynech, výsledky by říkaly, že je vše v pořádku – měření se totiž provádí na komínu hlavním, nikoliv na nouzovém komínu spalovny.

Podle integrovaného povolení měla o vypouštění spalin nouzovým komínem informovat neprodleně Krajský úřad Středočeského kraje. Arnika zjišťuje, zda se tak stalo (1).

Stránky o spalovně v Lysé nad Labem.

Poznámka:
(1) Citace podmínky z platného integrovaného povolení pro spalovnu: C.6 Provozovatel bude neprodleně informovat krajský úřad o vypouštění spalin nouzovým komínem v případě jeho otevření za nestardatního stavu a najetí spalovny do nouzového režimu. Zpráva bude obsahovat důvod použití nouzového komína a dobu vypouštění spalin.

Banner-stika

Sledujte nás: