Thajci zasažení těžkým průmyslem volají po důkladnějším monitoringu znečišťovatelů

6.4.2021 - BANGKOK / PRAHA | Tiskové zprávy
Thajští rybáři si všímají rostoucího počtu umírajících ryb.
FOTO: Vladimír Turner / Arnika
Znečištění ovzduší, půdy a potravinového řetězce dosáhlo v Thajsku extrémních úrovní, jak ukazují dlouhodobá měření prováděná ekologickými organizacemi Ecological Alert and Recovery Thailand (EARTH) a Arnika (1). Nevládní organizace a zasažené komunity nyní žádají úřady o zavedení povinného systému pro sledování emisí škodlivých látek z průmyslových závodů a továren. Údaje by měly být vykazovány v registru úniků a přenosů znečišťujících látek (Pollutant Release and Transfer Register - PRTR), což je účinný mechanismus veřejné kontroly, který se osvědčil při snižování znečištění v evropských zemích a přispěl k bezpečnosti komunit.

Podle několika odborných analýz nevládních organizací EARTH (2) a Arnika (3) zaměřených na různé toxické hotspoty v Thajsku (4) nemají lidé žijící v blízkosti průmyslových areálů žádné oficiální údaje o znečišťujících látkách v emisích, nevědí, do jaké míry může místní průmysl negativně ovlivňovat jejich půdu, vodu, ovzduší i zdroje potravin, a proti poškozování jejich zdraví a cenných zdrojů se nemohou účinně bránit. Thajští rybáři si všímají rostoucího počtu umírajících ryb, hlavního zdroje potravy a obživy místních komunit. Velmi nebezpečné organické znečišťující látky jsou v thajském prostředí bohužel všudypřítomné. Znečištění je způsobeno hlavně průmyslovou činností.

„To, co v Thajsku skutečně potřebujeme, je efektivní registr úniků a přenosů znečišťujících látek - aby mohlo dojít k identifikaci konkrétních znečišťovatelů a chemikálií, stanovení přísných norem a pravidelnému shromažďování údajů. Registr přitom musí být plně přístupný pro každého, abychom přístup k důležitým údajům o životním prostředí ovlivňujícím naše zdraví měli my všichni. Pomohlo by to také rychlejšímu řešení soudních sporů, ne jako tomu bylo v případech Wax Garbage Recycling Center nebo Win Process Company, které trvaly desetiletí stížností a petic od místních komunit. Jsme si dobře vědomi důležitosti posilování kapacit komunit zasažených průmyslovým znečištěním a jejich role při implementaci PRTR a rozhodně to chceme podpořit,“ vysvětlila Penchom Saetang, ředitelka EARTH.

Ronarong Thuamcharoen z komunity Banlaeng v provincii Rayong, žijící v blízkosti petrochemických továren, řekl: „Vláda povolila, aby byl náš vzduch ničen průmyslem po velmi dlouhou dobu a už by to neměla dělat. Chtěl bych, aby byl v mé zemi zaveden systém PRTR, jehož standard bude podobný standardům používaným v mnoha zemích, jako je EU, USA a Japonsko. Vzduch, který každý den dýcháme, by měl být čistý a bezpečný, jako v jiných průmyslových zemích.“

S cílem zavést zákon PRTR v Thajsku představila organizace EARTH za podpory 20 členů Sněmovny reprezentantů v prosinci 2020 thajskému parlamentu návrh PRTR legislativy. Ředitelka EARTH uvedla, že reakci thajské vlády a posouzení thajského parlamentu ohledně návrhu zákona o PRTR lze očekávat po příštím valném shromáždění v tomto roce.

Potřeba PRTR v praxi (video)

„Jak ukazují případy, kterých jsme svědky v rámci našeho projektu, monitorování a inspekce jsou jediným skutečným nástrojem k dosažení například toho, aby nebezpečné továrny dodržovaly předpisy nebo aby v nejextrémnějších případech bylo fungování takovýchto znečišťujících provozů ukončeno. Proto neustále usilujeme o vytvoření registru a systému, který by monitoroval znečišťovatele a zprostředkovával potřebné informace, a také proto jsme připravili a zveřejňujeme video o tom, proč je PRTR pro Thajce a jejich zdraví, stejně jako pro životní prostředí, zásadní,“ dodává koordinátorka projektu Miroslava Jopková z Arniky.

Výše popsané aktivity probíhají v rámci projektu „Účast veřejnosti prostřednictvím občanské vědy a posilování systému EIA“, který je financován Evropskou unií a spolufinancován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky v rámci Programu transformační spolupráce Transition. Více informací o projektu najdete na http://www.earththailand.org/en/ a https://arnika.org/thajsko.

tha project


Poznámky:

(1) Společný projekt EARTH a Arniky si klade za cíl umožnit thajským komunitám zasaženým průmyslovým znečištěním získávat vědecké důkazy, rozšiřovat povědomí o škodách vznikajících na životním prostředí a zdraví způsobených průmyslovým znečištěním, podporovat odpovědnost podniků a v neposlední řadě podporovat právo thajských občanů na informace a zvyšovat povědomí o osvědčených postupech právních předpisů o právu na informace z Evropské unie, zejména z České republiky, jakožto účastnického mechanismu pro snižování a prevenci znečištění.

(2) Ecological Alert and Recovery Thailand (EARTH) je nezávislá nevládní organizace usilující o sociální a environmentální udržitelnost a spravedlnost v thajské společnosti. EARTH slouží jako hlídací pes monitorující politiku industrializace thajské vlády, průmyslové znečištění a neudržitelné vzorce spotřeby. Rovněž podporuje klimatickou spravedlnost, řádnou správu věcí veřejných a odpovědnost vládních a mezinárodních agentur. EARTH se zaměřuje především na dopady nebezpečných látek na ekosystémy, místní komunity a zdraví pracovníků. http://www.earththailand.org/en

(3) Česká nevládní organizace Arnika se zaměřuje na ochranu přírody, toxické látky, nakládání s odpady a účast veřejnosti na rozhodování o otázkách životního prostředí.  Za dobu své existence se Arnika stala významnou evropskou nevládní organizací v boji proti toxickým látkám a chemikáliím, nebezpečné kontaminaci životního prostředí i posilování a rozšiřování práv na informace o chemickém znečištění. Organizace spolupracuje s řadou partnerů po celém světě (např. také v Ukrajině, v Indonésii, v Arménii či v Bosně a Hercegovině), aby zajistila lepší a zdravější budoucnost pro co nejvíce lidí bez ohledu na geografickou polohu. 

(4) Arnika společně s EARTH připravili sérii zpráv publikovaných v knize „Toxic Hot Spots in Thailand“ založených na výsledcích analýz sedimentů, ryb, vajec a vzduchu v blízkosti několika průmyslových komplexů v Thajsku - např. v oblastech Samut Sakhon, Map Ta Phut, Khon Kaen, Loei, Rayong apod. Tyto reporty poukazují na objevující se problémy znečištění POPs, VOC a těžkými kovy ve vztahu k rostoucímu průmyslu v Thajsku. Některá místa s velkou koncentrací průmyslových zařízení vytvářejí široký a vyčerpávající obraz znečištění POPs a těžkými kovy. Publikace je k dispozici online: https://english.arnika.org/publications/toxic-hot-spots-in-thailand

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu